Cena wycieczki po podpisaniu umowy nie może się zmienić, chyba że kontrakt to wyraźnie przewiduje. Jeżeli tak, to zmiana ceny dotyczyć może tylko trzech sytuacji: wzrostu kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych. Biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wpłacone pieniądze. Niedopuszczalne są sytuacje, w których dopłaty wyznaczane są arbitralnie bez adekwatnych do sytuacji wyliczeń. Cena imprezy nie może ulec zmianie na 20 dni przed jej rozpoczęciem.

Czy klient zawsze ma prawo odstąpić od umowy w razie wzrostu ceny wycieczki, zmiany programu imprezy lub jej warunków?

Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy zmienia istotne warunki umowy (np. cenę, program, termin), musi o tym powiadomić konsumenta. Ten zaś decyduje, czy przyjmie proponowaną zmianę, czy odstąpi od kontraktu. W przypadku rezygnacji mamy prawo do zwrotu wpłaconych pieniędzy bez obowiązku zapłaty kary umownej.

Jeśli organizator podczas wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług (albo zmienia program), powinien zapewnić świadczenie zastępcze. Konsument nie może ponosić dodatkowych kosztów, a w przypadku gdy nowa propozycja jest tańsza, ma prawo żądać zwrotu różnicy. Może także nie zgodzić się na pomysł organizatora. W takiej sytuacji musi on zapewnić konsumentowi powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy.

Jakich bezprawnych praktyk dopuszczają się najczęściej biura podróży i co zrobić w takich sytuacjach?

Z praktyki urzędu wynika, że organizatorzy turystyki nadal stosują niedozwolone klauzule. Obecnie na 1962 postanowienia prawie 700 dotyczy turystyki. Jest to największa grupa klauzul z jednej branży. Przedsiębiorcy w umowach m.in. procentowo określają kwoty, o jakie może się ubiegać konsument rezygnujący z wyjazdu, ograniczają swoją odpowiedzialność za usługi wykonywane podczas wycieczki. Jeżeli wyjazd był niezgodny z umową, zawsze powinniśmy złożyć reklamację.