Egzekucję z nieruchomości może prowadzić tylko komornik działający przy sądzie, w którego okręgu znajduje się mieszkanie, budynek lub działka należące do dłużnika. Wierzyciel nie może swobodnie wybrać komornika z rewiru w innej miejscowości.

Takie same ograniczenia w wyborze komornika są wówczas, gdy egzekucja prowadzona jest z użytkowania wieczystego lub z własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego. Komornik o wszczęciu i ukończeniu egzekucji powinien zawiadomić sąd, przy którym działa.

Dowiesz się więcej z elektronicznego wydania eDGP 

Jak na nowych zasadach odzyskać pieniądze z licytacji nieruchomości