Czy należy dołączyć odpis aktu małżeństwa

Mój mąż nie zgadza się na poddanie naszego syna Dawida leczeniu w zagranicznej klinice. Uważa, że jest ono zbyt ryzykowne i łączy się z nieadekwatnymi do możliwych rezultatów kosztami. Zamierzam złożyć do sądu wniosek o zastępcze wyrażenie zgody w tej sprawie. Czy muszę dołączyć do niego jakieś dokumenty, np. odpis aktu małżeństwa?

Czy sąd może zdecydować o meldunku dziecka

Jestem z mężem w separacji. Nasza córka przebywa przez cały czas w moim mieszkaniu, więc chciałam wymeldować ją z lokalu ojca. Nie możemy dojść do porozumienia w tej sprawie. Czy może rozstrzygnąć ją sąd?

Czy można samemu rozporządzić majątkiem dzieci

Mój zmarły mąż pozostawił naszym dzieciom w spadku mieszkanie w Warszawie i kilka innych nieruchomości. Kilka lat później ponownie wyszłam za mąż i dochowałam się kolejnego dziecka. Czy mogę sama przepisać na nie udziały w nieruchomościach jego rodzeństwa?

Czy sąd zawsze musi wysłuchać drugiego rodzica

Żona zażądała od sądu, aby wyraził on zgodę na zamieszkanie naszych dzieci razem z nią za granicą. Nie zamierza się jednak stawić na posiedzenie i przedstawić swojego stanowiska. Czy oznacza to, że sąd nie będzie mógł zamknąć sprawy?

Czy sąd pomoże rodzicowi odebrać syna teściowej

Po wyjeździe żony do pracy we Włoszech opieką nad naszym małoletnim synem zajęła się na jej prośbę teściowa. Mam pełną władzę rodzicielską i nie zgadzam się na takie rozwiązanie kwestii wychowania dziecka. Czy mogę prosić sąd o pomoc w odebraniu syna?

Czy zmiana nazwiska narusza dobro dziecka

Mój były mąż nie chce wyrazić zgody na zmianę nazwiska naszej małoletniej córki na nazwisko mojego obecnego męża. Córka nie jest jego biologiczną córką, a on sam wyjechał za granicę krótko po jej urodzeniu. Czy w takim przypadku muszę zrezygnować ze zmiany nazwiska dziecka?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydania Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy sąd ma prawo decydować za rodziców o sprawach ich dziecka.