Czy błędy bankomatu obciążają bank

Po wypłacie pieniędzy z bankomatu okazało się, że wypłacona kwota nie zgadza się z żądaną przez czytelnika. Czy za błędy te odpowiada bank?

Czy bank odpowiada za błędne działanie

W wyniku bezprawnego wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego zostały zlicytowane ruchomości czytelnika. Czy bank ponosi za to odpowiedzialność?

Czy mylny przelew obciąży bank

Na poleceniach przelewu czytelnik nieprawidłowo oznaczył numer rachunku wierzyciela, podając prawidłowo jego nazwę. Bank bez sprawdzenia zgodności numeru konta z nazwą posiadacza rachunku przekazał kwoty oznaczone w poleceniach na rachunek innej osoby. Czy bank odpowiada za błędy?

Czy bank uchyli się od odpowiedzialności

Zgubiłam kartę płatniczą i zgłosiłam to bankowi. Bank odmówił anulowania transakcji dokonanych tą kartą, twierdząc, że ktoś, używając mojej karty, potwierdził transakcję, podając PIN. Czy bank miał do tego prawo?

Czy mogę zwrócić się do arbitra bankowego

Bank błędnie naliczył mi prowizję za prowadzenie rachunku. Złożyłem reklamację, jednak bank nie odpowiedział na nią w regulaminowym terminie 30 dni. Czy mogę zwrócić się do arbitra bankowego?

Czy należy zgłosić błędne saldo

Na ostatnim wyciągu z banku dotyczącym karty kredytowej zauważyłem podwójne zaksięgowanie wypłaty 200 zł z bankomatu, podczas gdy pieniądze wypłacałem tylko raz. Czy powinienem to zgłosić do banku?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dochodzić od instytucji finansowej utraconych pieniędzy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.