Taksówkarz musi spełniać nie tylko wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym, czyli posiadać np. prawo jazdy na samochód osobowy. Musi posiadać także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. Może też wykazać się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu. Co więcej przerwa w wykonywaniu transportu drogowego, jeżeli wynika ona z przyczyn leżących po stronie taksówkarza, nie może być dłuższa niż sześć miesięcy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie wymagania należy spełnić, aby jeździć zarobkowo taksówką

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak wygląda szkolenie
- Ile wynosi opłata za szkolenie
- Jak wygląda egzamin
- Jakie dane trzeba podać na wniosku o wydanie licencji na przewóz osób
- Jakie są różnice w okazjonalnym przewozie osób a przewozie taksówką