1 Bliscy producenta ustalają, czy mają prawo do dotacji dla gospodarstwa

Aby osoba bliska producenta rolnego otrzymała pieniądze z agencji należne zmarłemu, musi sprawdzić, czy była to płatność przyznana producentowi rolnemu dla gospodarstwa niskotowarowego, które stanowiło przedmiot odrębnej własności producenta albo współwłasności producenta i jego małżonka.

Ma ona prawo tylko do tej części kwoty dotacji przyznanej spadkodawcy, która nie została mu wypłacona do dnia śmierci.

Jeżeli po producencie dziedziczą co najmniej dwie osoby, to wówczas ubiegający się o dotację powinien uzyskać oświadczenie od pozostałych o tym, że wyrażają zgodę na przyznanie jej płatności.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odziedziczyć unijną dotację po rolniku.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy następca prawny musi nabyć spadek i dopełnić formalności
- Jaki formularz trzeba wypełnić
- Jaki dokumenty przy składaniu wniosku trzeba do niego dołączyć