1 Rozwiąż z lokatorem umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia

Właściciel, który wynajmie swoją nieruchomość i po pewnym czasie zorientuje się, że zamieszkały w nim lokator zaniedbuje ją drastycznie, a nawet zakłóca porządek domowy, może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wraz z rozwiązaniem stosunku najmu lokator traci prawo do korzystania z mieszkania i ma obowiązek niezwłocznie się z niego wyprowadzić, zabierając swoje rzeczy. W zdecydowanej większości przypadków odbywa się to dobrowolnie. Zdarza się jednak, że lokator celowo kontynuuje bezprawne zamieszkiwanie. Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel nie może go jednak zmusić (np. przy użyciu siły fizycznej) do opuszczenia lokalu, czyli dokonać samowolnej eksmisji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poradzić sobie z uciążliwym lokatorem.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY POZOSTAŁE PORADY.