1 Czy każdy najemca może wykupić swoje mieszkanie od gminy

Nie. Dlatego najpierw najemca powinien sprawdzić, czy mieszkanie gmina przeznaczyła do sprzedaży osobom fizycznym i prawnym. Gmina powinna sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i podać go do publicznej wiadomości, wywieszając na okres 21 dni w siedzibie organu. Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje też do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Musi go także zamieścić na stronie internetowej urzędu, a najemców powiadomić na piśmie.

W wykazie gmina oznacza nieruchomość według księgi wieczystej, podaje jej powierzchnię i cenę, zamieszcza informację o przeznaczeniu do sprzedaży i terminie złożenia wniosków o wykup.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak najemca może wykupić lokal od gminy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:
2 Czy najemca musi złożyć w terminie oświadczenie o zamiarze nabycia
3 Czy trzeba znać zasady zbywania lokali przez swoją gminę
4 Czy umowę wykupu sporządza się w formie aktu notarialnego