Zasądzone już alimenty mogą zostać podwyższone przez sąd lub na podstawie umowy między stronami: uprawnionym do świadczenia i zobowiązanym do płacenia. W imieniu małoletniego uprawnionego do alimentów najczęściej występuje matka lub ojciec, u którego on przebywa, albo opiekun prawny.

Żądanie podwyższenia uzasadnione jest w razie istotnego wzrostu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotnego zwiększenia się możliwości płatniczych zobowiązanego. Obie przesłanki mogą wystąpić łącznie, ale wystąpienie tylko jednej z nich uzasadnia zmianę wyroku lub umowy dotyczących obowiązku alimentacyjnego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.