statystyki

Meldunek odchodzi do lamusa

autor: Małgorzata Piasecka - Sobkiewicz04.12.2008, 03:00

Meldunek na pobyt stały zastąpi zgłoszenie podstawowego miejsca zamieszkania. Zarejestrowanie spowoduje automatyczne wyrejestrowanie z dotychczasowego miejsca. Nawet zarejestrowanie podstawowego miejsca zamieszkania nie daje prawa do lokalu.

Reklama


Reklama


Nie będziemy się już meldować na pobyt stały i tymczasowy - stanowi rządowy projekt ustawy o ewidencji ludności, który wpłynął właśnie do Sejmu. Każdy z nas będzie miał podstawowe miejsce zamieszkania, a niektórzy oprócz tego jeszcze dodatkowe miejsce zamieszkania.

- Po wejściu w życie nowych przepisów dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt stały automatycznie stanie się zarejestrowanym miejscem zamieszkania - tłumaczy Jacek Stanisławski, prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki. Natomiast dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stanie się zarejestrowanym dodatkowym miejscem zamieszkania, zaś dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy po prostu wygaśnie - tłumaczy Jacek Stanisławski.

Każdy będzie miał prawo zgłosić oprócz podstawowego jeszcze dodatkowe miejsce zamieszkania, a także zadeklarować okres przebywania w nim.

Zgłoszenie miejsca zamieszkania

Zamiast meldować się, będziemy zgłaszali podstawowe lub dodatkowe miejsce zamieszkania na piśmie, na odpowiednim formularzu w gminie właściwej ze względu na położenie nieruchomości, w której dana osoba zamieszkuje. Zgłoszenia będzie też można dokonać przez internet. Tylko przy zgłoszeniu na piśmie trzeba będzie przedstawić do wglądu dowód osobisty lub paszport, natomiast przy korzystaniu z dokumentu elektronicznego przekazanego środkami komunikacji elektronicznej nie będzie to wymagane. Zgłoszenia będzie można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

- Miejsce zamieszkania dzieci będą zgłaszali rodzice, ponieważ projekt ustawy o ewidencji ludności przewiduje, że w stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych zgłoszenia dokonywać będzie ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny - mówi adwokat Maciej Lipiec z Kancelarii Adwokackich.

Gmina zarejestruje nawet przez internet

Projekt przewiduje, że niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia gmina zarejestruje miejsce zamieszkania. Natomiast rejestracja noworodka nastąpi w dniu sporządzenia dla niego aktu urodzenia. Formalności dokona kierownik urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządzi. Podstawowym miejscem zamieszkania dla noworodka ma być miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z nich, u którego dziecko faktycznie przebywa.

- Dokonanie rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania w konkretnym lokalu nie będzie dawało osobie zarejestrowanej żadnego tytułu prawnego do mieszkania. Dlatego dla dokonania rejestracji nie będzie potrzebna zgoda właściciela mieszkania bądź osoby, której przysługuje własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego - wskazuje Jacek Stanisławski. Natomiast gmina będzie miała obowiązek poinformować właściciela lokalu lub osobę, której przysługuje własnościowe prawo do lokalu, o rejestracji innej osoby w mieszkaniu.

- Aby uniknąć rejestrowania się w cudzych mieszkaniach osób, które tam nie przebywają, projekt ustawy o ewidencji ludności przewiduje odpowiedzialność karną dla osób, które zgłaszając podstawowe miejsce zamieszkania, podają nieprawdziwe dane lub zatajają je. Będzie im mogła zostać wymierzona nawet kara pozbawienia wolności do trzech lat - wyjaśnia adwokat Maciej Lipiec.

Rejestracja ma jedynie potwierdzać, że dana osoba przebywa w konkretnym mieszkaniu i ma tam adres do doręczeń, np. pism urzędowych z sądu lub organów administracji. Podobne skutki wywoływać będzie rejestracja dodatkowego miejsca zamieszkania. Dla osoby, która została zarejestrowana w podstawowym miejscu zamieszkania oraz w dodatkowym miejscu zamieszkania, adresem do doręczeń będzie adres dodatkowego miejsca zamieszkania.

Projekt przewiduje, że osoba, która zarejestrowała się, składając formularz na piśmie, dostanie zaświadczenie o tym, że dopełniła swojego obowiązku. Natomiast w przypadku zarejestrowania się przez internet otrzyma zwrotną informację o dokonanej rejestracji. Zaświadczenia te wydawane są z urzędu, więc nie trzeba o nie występować z wnioskiem.

Wyrejestrowanie na innych zasadach

Projekt przewiduje, że osoba, która zmienia podstawowe miejsce zamieszkania, nie musi wyrejestrowywać się z poprzedniego. Wystarczy, że zarejestruje nowe podstawowe miejsce zamieszkania, a wówczas automatycznie zostanie wyrejestrowana z dotychczasowego.

Natomiast na innych zasadach będzie następowało wyrejestrowanie z dodatkowego miejsca zamieszkania. Projekt przewiduje, że osoba, która zarejestruje nowe dodatkowe miejsce zamieszkania, automatycznie zostanie wyrejestrowana ze starego. Natomiast może zgłosić w gminie w celu wyrejestrowania się, że opuszcza dodatkowe miejsce zamieszkania i nie wskazać innego dodatkowego. Automatycznie będzie też można zostać wyrejestrowanym z dotychczasowego miejsca zamieszkania po upływie zadeklarowanego czasu pobytu.

Zanim zarejestrowany wyemigruje

Projekt przewiduje, że osoba, która wyjeżdża z kraju, musi dopełnić formalności związanych z opuszczeniem dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wyjeżdżając na pobyt stały, zgłosi w gminie ten fakt po to, aby nastąpiło wyrejestrowanie jej z dotychczasowego podstawowego i dodatkowego miejsca zamieszkania. Gdy będzie zaś wyjeżdżała z zamiarem powrotu, lecz na okres dłuższy niż sześć miesięcy, będzie musiała zgłosić swój wyjazd, a potem powrót. Osoba wyjeżdżająca z niepełnoletnimi dziećmi musi tych formalności dopełnić również w stosunku do nich. Zgłoszenia wyjazdu swojego lub swojego i dzieci musi zostać dokonane w gminie, w której ma się podstawowe miejsce zamieszkania, lub w tej, w której zarejestrowane jest dodatkowe miejsce zamieszkania. Będzie to można zrobić przez internet lub składając formularz na piśmie.

SŁOWNICZEK

Podstawowe miejsce zamieszkania - będzie to miejsce zamieszkania oznaczone adresem, w którym koncentrują się więzi osobiste danej osoby oraz najczęściej spędza ona czas wolny od pracy, do którego zwykle powraca niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, odwiedzinami u krewnych i przyjaciół, nauką, wykonywaniem pracy lub leczeniem.

Dodatkowe miejsce zamieszkania - będzie to miejsce, w którym dana osoba przebywa w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, nauką lub leczeniem.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

 • ŻYCZLIWY..(2008-12-04 12:46) Odpowiedz 10

  MELDUNEK",,do lamusa!.UWAGA !! Zaczynają się "schody"dla "uszczęśliwionych"przez PRZEBYWAJĄCYCH w lokalu..bo mogli się SAMI "zarejestrować"..ZAMIAST,,EKS MITOWAĆ!! skandal..skandal!,,SKANDAL! życzę "twórcy",,wspólnego zamieszkania"z "zarejestrowanym!W "ŚWIĘTA,,"Na NOWY ROK.."

 • WYBORCA(2008-12-04 12:18) Odpowiedz 00

  no skoro 'liberały"..zgłaszają projekt "Ustawy.."której NIEKTÓRE ZAPISY,,ograniczają prawa WŁAŚCICIELI,,to zapytam ,,co na to LUCK..SMITH..NO i "nasz CZOŁOWY ZWOLENNIK,,"UZBROJENIA OBYWATELI W BROŃ PALNĄ,,W CELU SKUTECZNIEJSZEJ OBRONY SWOICH PRAW WŁASNOŚCI'..chyba "pochodzi',,a tej samej Partii,,"stwórców zapisów.niektórych NEGOWANYCH ZAPISÓW..

 • Tym(2008-12-04 12:44) Odpowiedz 00

  Do 44: Sytuacja takiego zarejestrowanego jest taka sama jak każdego innego człowieka z ulicy. Jeśli próbuje wtargnąć do Twojego domu – masz prawo go potraktować jak przestępcę i się bronić, nawet zabić – jeśli poczujesz się zagrożony. Wezwać policję, żeby go zatrzymała za naruszenie miru domowego. Rejestracja nie daje żadnych praw do czegokolwiek.

  Do 46: Na policji nie będziesz musiał się stawiać, bo zawiadomi ich o tym urząd, który został „oszukany”. Ty będziesz musiał stawić się w urzędzie, żeby delikwenta wyrejestrować – ale spokojnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba postronna zarejestruje się akurat na twój adres? Jaki to miałoby sens?
  Jeśli chodzi o ulgę meldunkową, to MF wydało komunikat, że na potrzeby ulgi rejestracja liczyć się będzie do okresu zameldowania.

  Do 47: Człowieku, jakich „gości”? Jeśli ktoś się zarejestruje „na przypała”, to prawdopodobnie nie zobaczysz go na oczy. Nie będzie on miał i tak żadnych praw do lokalu, więc jeśli sam go nie wpuścisz, to w żaden sposób do Twojego mieszkania on nie wejdzie.

 • Tym(2008-12-04 12:44) Odpowiedz 00

  Do 49: normalnie. Jak ktoś idzie np. do pracy. Wypełnia papierki i poda twój adres, mimo że u Ciebie nie mieszka, to przecież w papierach jego zakładu pracy będzie figurował Twój adres, a ty nawet nie będziesz o tym wiedział. Powiedz mi tylko czemu to miałoby służyć?

  Do 50: patrz uwagi do nr 39 – jeśli osoba faktycznie przebywa w lokalu, to nie ma znaczenia czy jest zameldowana czy nie i nie będzie miało znaczenia czy jest zarejestrowana czy nie – żeby jej się pozbyć zgodnie z prawem – musi zostać przeprowadzona eksmisja. Bardzo proszę, nie łączcie kwestii meldunkowych z prawami do mieszkania. Takie przepisy były w PRLu. Obecnie takowych nie ma.

 • Tym(2008-12-04 12:44) Odpowiedz 00

  Do 52: no weź przestań, to przecież obecnie mamy sytuację, w której formalnie rzecz biorąc – masz obowiązek meldować swój pobyt w każdym miejscu, gdzie przebywasz ponad 3 dni. Różnica jest zasadnicza – przy rejestracji po prostu zgłaszasz urzędowi, że mieszkasz tu i tu. Obecnie musisz zaś: 1. wymeldować się z obecnego miejsca zameldowania (często odległego o setki km), 2. zgłosić się do urzędu wraz z właścicielem mieszkania (sic!), który musi przedstawić jakiś akt własności i podpisać oświadczenie, że jest właścicielem. 3. Złożyć wniosek o zameldowanie i wydanie nowego dowodu osobistego i prawa jazdy. 4. Po miesiącu odebrać nowy dowód i nowe prawko.

  Do 54: Bzdura. Przestępcy przecież nie przebywają tam, gdzie są zameldowani. Ba. 30% obywateli nie przebywa tam, gdzie są zameldowani. A jakoś ich ta policja odnajduje. W Wielkiej Brytanii nie ma nawet dowodów osobistych, nie mówiąc o meldunkach – a jakoś sobie radzą.

 • Tym(2008-12-04 12:44) Odpowiedz 00

  Do 37 i 38: Nie będzie już meldunków! Ileż razy mam to powtarzać? Rejestracja to nie to samo. Jeśli konieczna będzie zgoda właściciela, to nic, albo niewiele się zmieni – dalej 30% obywateli będzie zarejestrowana nie tam gdzie faktycznie mieszka.
  Po co usilnie powtarzacie bzdurę, jakoby pozbycie się niechcianego lokatora wymagało procedury sądowej? Rejestracja nie daje prawa do lokalu – osoba, która się zarejestruje nie uzyska praw lokatora. Wyrejestrowanie jej będzie wymagało wizyty w urzędzie, ale nie w żadnym sądzie. Nikt nie będzie się u Ciebie Łodzianinie rejestrował, bo fałszywe oświadczenie jest w tym kraju karalne.

  Do 39: Dobrze, rozumiem, ale co to ma wspólnego z meldunkiem czy rejestracją. Jak ktoś mieszka w mieszkaniu i nie chce dobrowolnie go opuścić, to jedyną drogą pozbycia się go jest eksmisja. Nie ma tu znaczenia czy osoba ta jest zameldowana czy nie, czy ma prawa do lokalu czy nie. Rozumiem Twoją nieciekawą sytuację i uważam, że przepisy w tym aspekcie powinny się zmienić, ale dyskusja o tym tutaj jest trochę nie na temat.

 • as(2008-12-04 12:31) Odpowiedz 00

  Wyszlo szydlo z worka. PO nam funduje panstwo policyjne i nadzor gorszy niz przed 89 rokiem. Obowiazek zglaszania powrotu z zagranicy, pieknie, powrot komuny w wersji stalinowskiej. Ciekawe czy bedzie kara wiezienia za nie zgloszenie powrotu.

 • oksza(2008-12-04 12:32) Odpowiedz 00

  Rejestracja nie uprawnia do wejścia do lokalu. Ludzie myślcie trochę.

 • WOLNY..(2008-12-04 12:36) Odpowiedz 00

  a JA,,JA,,chciałbym poznać opinię ,,Janusza Korwina Mikke.

 • krak(2008-12-04 12:30) Odpowiedz 00

  ...aby uniknąć rejestrowania się w cudzych mieszkaniach osób, które tam nie przebywają, projekt ustawy o ewidencji ludności przewiduje odpowiedzialność karną dla osób, które zgłaszając podstawowe miejsce zamieszkania, podają nieprawdziwe dane lub zatajają je. Będzie im mogła zostać wymierzona nawet kara pozbawienia wolności do trzech lat.

 • PYTIA(2008-12-04 12:21) Odpowiedz 00

  A CO NA TO"Policja"?.Oni..będą" służyć pomocą WŁAŚCICIELOM"..W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI !.

 • orwell 1984(2008-12-04 11:56) Odpowiedz 00

  to po prostu kolejny etap ostrego zaciągania smyczy - nie widzicie tego ??

  najpierw Schengen - kontrole wszdzie gdzie się da, już nie w pasie przygranicznym, teraz to, zgłaszanie wyjazdów, meldunki itd. co z tego ze meldunek zniknie jak pojawi się zgłoszenie ... nie widzę różnicy poza nazwą

  Kolejnym krokiem chyba będą chipy w d...e żeby władza wiedziała gdzie obywatel szanowny się udał, czy aby przypadkiem powinien tam być, a nie gdzie indziej

 • PROZA,,ŻYCIA(2008-12-04 12:52) Odpowiedz 00

  TYM"..jesteś,,"NIEREFORMOWALN Y"...CIĄGLE ,,głędzisz o "starym"..NIE ROZUMIESZ"..nIE ZNASZ "zapisów nowej "ustawy>>DLACZEGO ?Mnie NIE ODPOWIADASZ?..NA "konkretnie zadane pytania?..I realne sytuacje życiowe?/nota bene "z sal sądowych wzięte../

 • WYBORCA(2008-12-04 11:43) Odpowiedz 00

  '46" WS..ta DRUGA część,,jest,,będzie ??PROBLEMEM.O.." TYM"..informuj.O PRAWACH..wszystkich PRAWACH WŁAŚCICIELI!!."REJESTRACJA"= "super"! ALE .. dla "rejestrującego się"!. A co z "fizycznym pobytem zarejestrowanego" w lokalu..JEŻELI przekonamy się,,fizycznie przekonamy się,że jego obecność w MOIM DOMU,,jest już NIPOŻĄDANA!..O "TYM"..INFORMUJ,wyjaśniaj..

 • wit(2008-12-04 11:54) Odpowiedz 00

  Guzik prawda z tym całym Waszym gadaniem. TYM dobrze mówi. Jestem ZA!! Myslenie sposobem PRL-u tylko udowadania jakim zaściankiem Europy ciągle jesteśmy. I jeszcze raz REJESTRACJA to nie przestarzały (jak dobrze) MELDUNEK!

 • PETENT(2008-12-04 11:35) Odpowiedz 00

  "Kamilosik",,ile razy Ja to slyszalem.Jesteś typowym przykładem,byłego"utrwalacza" ;,,raptem,,jeszcze projektu "Ustawy nie zna,,KONKRETNYCH ZAPISÓW NIE ZNA,,A JUZ"klaszcze".."nowatorsk iemu pomyslowi,,aktualnie "sprawującej"lWLADZY.A za dzwiami ..tłumy ludzi mających problemy,,z ,,"wyrejestrowaniem"ZE SWOICH DOMOW"..NIECHCIANYCH "gości".A na pytanie,,jak rozwiązać problem..ODPOWIADAJĄ,,"no jak jest problem,,to..PO PROSTU,, DO SĄDU !!.ONI,, rozwiążą..

 • WS(2008-12-04 11:28) Odpowiedz 00

  1.Prosta rejestracja, nawet przez internet - super!
  Sankcje dla tych co się zarejestrują w cudzej nieruchomości bez zgody właściciela - super!
  Ciekawi mnie jednak jak skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym, a zatem upier...wym procesem dla właściciela nieruchomości będzie doprowadzenie do wyrejestrowania intruza ze swojej nieruchomości. Już sobie wyobrażam te wizyty w urzędzie i na policji - zmarnowany czas i co za tym idzie pieniądze.
  2.Drugi temat osobiście mnie dotyczący to co z ulgą meldunkową dla tych co kupili nieruchomość w tym roku i się w niej zameldowali - czy ustawa zawiera jakieś reguły intertemporalne???

 • tomek(2008-12-04 10:21) Odpowiedz 00

  Dużo zasad, wcale nie prostszych. Nie sprawdzi się i tyle. Bo przecież jest wiele miejsc przechowywania adresu. Skarbowy, ZUS, gminy i tak dalej. Będzie wielka "jazda bez trzymanki"

 • ŻYCIE..usłane różami nie jest..(2008-12-04 11:17) Odpowiedz 00

  PO wejściu w życie "Ustawy.." KANCELARIE PRAWNICZE",,PO mogą "rozwiązać"..problem WLAŚCICIELI,,zasobnego "portfela".."OCZYWISTA OCZYWISTOŚC"

 • GŁOS..wołającego do,,"pustyni urzędniczej(2008-12-04 10:59) Odpowiedz 00

  po "wejściu z butami"w czyjąść własność.fizyczne wejście "zarejestrowanego/może to być "nieproszony gość,który wszedł,,NIE CHCE WYJŚĆ,,I JESZCZE z"mojego internetu",,"ZAREJESTRUJE POBYT"..a..URZĄD ..MNIE POWIADOMI,,MOŻE JAKIŚ NOWY ŚWIECKI OBYCZAJ"na naszych oczach się tworzy!.A może 'chcą rozwiązać problem,,bezdomności!."STATYSTYKI& quot;..POprawią,,"staroświeckim&q uot;"zacofanym""komuchą& quot;,,NAZYWAJA ,,DOPOMINAJĄCEGO SIĘ SWOICH PRAW WŁAŚCICIELA!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama