statystyki

Będzie większy zakres jawności rozpraw. Prezydent podpisał nowelę k.p.k

11.07.2016, 12:54; Aktualizacja: 11.07.2016, 12:54
prawo

Nowelizacja zawiera m.in. zapis, że jeśli prokurator wyrazi sprzeciw, sąd nie będzie mógł wyłączyć jawności procesu. Przepis ten był powodem polemik podczas prac legislacyjnych i wywołał krytykę opozycji.źródło: ShutterStock

Zwiększenie transparentności procesów karnych, to jeden z głównych celów nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiana ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Reklama


Reklama


Nowelizacja ustaw: Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma na celu zwiększenie transparentności procesów karnych.

Nowelizacja zawiera m.in. zapis, że jeśli prokurator wyrazi sprzeciw, sąd nie będzie mógł wyłączyć jawności procesu. Przepis ten był powodem polemik podczas prac legislacyjnych i wywołał krytykę opozycji.

Zgodnie z pierwotnym zapisem przygotowanego przez PiS projektu w tej sprawie m.in. prokurator musiałby się zgodzić na wyłączenie jawności rozprawy z powodu ważnego interesu prywatnego oskarżonego. Gdy maju Sejm odbywał pierwsze czytanie nad projektem PiS uzasadniał, że zmiana ma m.in. na celu "przeciwdziałanie nadużywaniu tej podstawy wyłączenia jawności ze względów leżących wprost w zainteresowaniu osoby, której zarzucono przestępstwo".

Podczas prac w sejmowej komisji PiS zgłosiło poprawkę rozszerzającą pierwotny zapis i mówiącą m.in., że "jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności rozprawa odbywa się jawnie". Poprawka ta nie uzyskała poparcia większości komisji, ale przyjął ją Sejm, bo PiS zgłosił ją jako wniosek mniejszości i ponowił w drugim czytaniu jako poprawkę. Zdaniem opozycji wprowadziła ona nadrzędność prokuratora nad sądem w zakresie jawności postępowania. W Senacie opozycja chciała dopisania możliwości wniesienia do sądu zażalenia na ten sprzeciw prokuratora, ale Senat nie zaakceptował takiej poprawki.

Odpowiadając w czerwcu na te zastrzeżenia wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik wyjaśniał, że prokurator ma szczególną pozycję w systemie wymiaru sprawiedliwości. "Chodzi o to, żeby prokurator był rzecznikiem praworządności, występował w interesie społecznym. To nie oznacza też, że prokurator może sobie dowolnie kształtować swoje stanowisko. Jeżeli przekroczy swoje uprawnienia to wówczas poniesie odpowiedzialność" - wskazywał.

Nowelizacja ponadto wyłącza możliwość odmowy a priori wydania zezwolenia sądu na utrwalanie i transmisję przebiegu rozprawy przez media. "Nie bójmy się mediów, nie bójmy się jawności rozpraw; państwo powinno umożliwiać kontrolę trzeciej władzy" - mówił pod koniec czerwca w Senacie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodawał, iż jest przekonany, że "więcej jawności będzie zaletą i rzuci wiele światła na dyskusyjne i nie zawsze zrozumiałe decyzje wymiaru sprawiedliwości".

Celem zmiany jest również poszerzenie możliwości działania w procesie przedstawiciela organizacji społecznej. Nowelizacja likwiduje przejawy arbitralności sądu w dopuszczaniu go do udziału w sprawie. Będzie to obligatoryjne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę - co jest uzasadnione tym, że ma on reprezentować interes odnoszący się do przedmiotu sporu między stronami.

Strona - zgodnie z zapisem nowelizacji - będzie mogła cofnąć wyrażoną zgodę. Zarazem sąd - niezależnie od stanowiska stron - będzie mógł dopuścić przedstawiciela danej organizacji, gdyby uznał, że leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Nowelizacja wprowadza też modyfikacje w kwestii zakresu tajemnicy lekarskiej - dysponentem tej tajemnicy po śmierci pacjenta powinny być osoby mu najbliższe. Umożliwi to im poznanie całokształtu okoliczności związanych ze stanem zdrowia i może poprzedzać decyzję o złożeniu zawiadomienia o przestępstwie.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

  • JJB(2016-07-11 22:23) Odpowiedz 41

    Mam następną propozycje legislacyjna - przełomową dla procesu karnego likwidująca wszelka nieprawość i niesprawiedliwość. Art. 1 par. 1 kpk. Sad nie może uniewinnić oskarżonego jeżeli nie zgodzi się na to prokurator. Prokurator obsługujący wokandę określony w paragrafie 1 nie może wyrazić zgody , jeżeli nie uzyska pisemnego zezwolenia, wyrażonego po 6-cio miesięcznym namyśle przez Prokuratora Generalnego. Dziękuję. Żadne inne zmiany nie są potrzebne. Ewentualnie art.1 par 3 kpk. Sąd orzeka kare w rozmiarach nie niższych niż żąda tego prokurator.

  • js kqi(2016-07-11 18:15) Odpowiedz 33

    Nareszcie!

  • dezaprobant(2016-07-11 18:04) Odpowiedz 22

    Kolejna kompletna bzdura autorstwa pis. Na większość rozpraw nikt nie przychodzi, choć są jawne. A tych co jest publiczność, to z uwagi na materię sprawy, przeciętny obywatel też nic nie zrozumie- np.: sprawy gospodarcze. A jak to się ma do interesu zgwałconego dziecka, które chroni się nawet przez specjalny sposób przesłuchania w odpowiednio wyposażonym pokoju, to już zupełnie pojąć nie mogę. A i argument o nadrzędności prokuratora nad sądem, całkiem trafny. Ot demokracja i prawo made by pis.......

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama