Gospodarowanie odpadami powinno prowadzić głównie do izolowania odpadów od środowiska lub przetwarzania odpadów. Czynności podejmowane wobec odpadów są w różny sposób sklasyfikowane, a prawidłowość ich wykonywania podlega często kontroli administracyjnej. Możliwość podejmowania niektórych czynności związanych z odpadami jest uzależniona od wydania określonych przepisami decyzji administracyjnych (zezwoleń lub pozwoleń). Wszystkie podmioty, których działania powodują lub mogą powodować powstawanie odpadów, powinny takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby zapobiegać m.in. powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość (art. 5 ustawy o odpadach). Konieczne jest również zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku odpadów (jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu) i unieszkodliwianie odpadów (w razie gdyby i odzysk był niemożliwy).

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP