statystyki

Wojewoda łódzki unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi ws. Trybunału Konstytucyjnego

19.05.2016, 15:24; Aktualizacja: 19.05.2016, 19:32

Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dot. stanowiska stosowania się władz miasta do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, także tych nieopublikowanych. Przewodniczący łódzkiej rady miejskiej zapowiedział złożenie odwołania do sądu.

Reklama


Reklama


Wojewoda łódzki o wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie podjętej w kwietniu przez łódzkich radnych uchwały - stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego - poinformował dziennikarzy w czwartek. Uzasadniając stwierdzenie jej nieważności podkreślił, że postępowanie wykazało "rażącą sprzeczność uchwały z porządkiem prawnym obowiązującym w RP".

Ireneusz Krześnicki, dyr. Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, poinformował, że stwierdzając nieważność uchwały wojewoda w uzasadnieniu wskazał cztery kierunki prawnej argumentacji.

Jak wyjaśnił, została ona podjęta bez podstawy prawnej, czyli poza zakresem kompetencji Rady Miejskiej w Łodzi. Argumentował także, że żaden przepis prawa, w tym również uchwalony przez radę paragraf 17 regulaminu jej pracy nie upoważnia tego organu do wypowiadania się na temat obowiązującego w Polsce porządku prawnego.

"Wojewoda zauważył również, że rada nie posiada kompetencji formułowania wytycznych wobec prezydenta miasta Łodzi i jednostek komunalnych dotyczących sposobu ich działania. Wreszcie, po czwarte jest ona sprzeczna z obowiązującym porządkiem prawnym w kraju, zwłaszcza z określonym w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu, która stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w zakresie prawa" – podsumował Krześnicki.

Prof. Rau dodał, że w tej sprawie otrzymał od łodzian 134 listy i 62 maile o bardzo podobnej treści. "Mieszkańcy Łodzi prosili mnie, abym nie stwierdzał nieważności tej uchwały. Odpowiadałem, że w tej sprawie nie będę kierował się treścią polityczną, ale tylko i wyłącznie kwalifikacją prawną, co też uczyniłem" – zaznaczył.

Wniosek o uchylenie uchwały do wojewody wnieśli radni PiS, którzy byli przeciwni przyjęciu stanowiska argumentując m.in., że jest to akt polityczny i niekonstytucyjny, który przekracza kompetencje samorządu. Przegłosowano ją głosami radnych SLD i PO, którzy w łódzkiej radzie tworzą koalicję.

Po ogłoszeniu decyzji przez wojewodę, w czwartek przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak (PO) i jej wiceprzewodniczący Paweł Bliźniuk (PO), zapowiedzieli, że na najbliższej – zaplanowanej na 25 maja - sesji rady postawią pod głosowanie projekt uchwały o skierowaniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

"Chcemy, by sąd rozstrzygnął, czy rada miasta może podejmować stanowiska w sprawach ważnych dla mieszkańców Łodzi, czy też nie" – tłumaczył Kacprzak.

Bliźniuk dodał, że decyzja wojewody jest "kuriozalna i podyktowana względami politycznymi oraz oddalona od realiów prawnych, bo jeżeli ktoś narusza prawo, to jest to rząd, który od wielu dni nie publikuje wyroku TK dot. noweli grudniowej".

Łódzcy rajcy z klubu PO podkreślili, że uzasadnienie wojewody napawa ich "wielkimi obawami". Podczas briefingu prasowego pytali, czy jest to pierwszy krok w stronę realizacji zapowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz (PiS), która stwierdziła, że Radę Miejską w Łodzi należy zlikwidować.

"Wojewoda stwierdził w uzasadnieniu, że rada gminy w ogóle nie może podejmować uchwał stanowiskowych nawet, jeśli dotyczą ważnego interesu mieszkańców. To próba ograniczenia działań samorządu oraz cenzury i kneblowania samorządowców" – zaznaczyli.

Łódzcy radni uchwałę dot. TK przyjęli 20 kwietnia. Według jej pomysłodawcy Macieja Rakowskiego (SLD), stanowisko miało być zabezpieczeniem przed chaosem, w którym nie byłoby wiadomo, czy ewentualne uchylone (przez TK) ustawy obowiązują, czy nie.

9 marca TK uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS - wprowadzająca m.in. nowe zasady orzekania w pełnym składzie oraz wyznaczania terminów rozpatrywania spraw - narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany. Mimo to TK wydaje kolejne wyroki, choć przedstawiciele władz mówią, że TK powinien orzekać zgodnie z grudniową nowelą.

Nad merytorycznymi propozycjami rozwiązania sporu wokół TK pracuje zespół ekspertów powołany w następstwie wydania przez Komisję Wenecką opinii w sprawie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. W opinii wydanej na początku marca Komisja podkreśliła, że "osłabianie efektywności Trybunału podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa" w Polsce. Komisja wezwała też polski parlament do znalezienia rozwiązania w oparciu o zasadę praworządności, przy poszanowaniu orzeczeń TK.

W środę Komisja Europejska dała Polsce czas do poniedziałku na podjęcie działań zmierzających do usunięcia zastrzeżeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że jeśli do tego dnia to się nie stanie, przyjęta zostanie opinia dotycząca praworządności w RP.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • Inspektor Pracy(2016-05-20 07:29) Odpowiedz 1410

  Wszystkim Ty którzy atakują obecnie PiS ,że niby niezgodnie z Konstytucją przypomnę tylko jak PO z Wykształciuchami Trybunalskimi klepnęły Ustawę o Emeryturach POdmostowych i kolejną o Ogólnym Wieku Emerytalnym i następnie POdpierdzielili Dziedziczone Składki Emerytalne .Dlatego błagam Was POmyleńcy przestańcie bredzić, że PIS goniąc tych wykształciuchów łamie Konstytucje RP .Wielu z tak kiedyś zatrudnianych nie dozyje rekompensat ...Dlatego osoby, które podejmowały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie funkcjonowały „w innym otoczeniu prawnym"...... No cóż TK zapomniał „inne otoczenie prawne „ że to Ich się również dotyczy—Oni także byli tworzeni w innej rzeczywistości ,studia i prace rozpoczynali „w innej” a poza tym świetny tekst ,zawsze aktualny , za dziesięć ,piętnaście lat będzie można kolejnym obecnie pracującym frajerom powiedzieć „pracowaliście w innej rzeczywistości” więc emerytury macie na śmietniku—nie ma dla Was. !!!--także o tym, że ludzie mieli wiedzieć iż jest to przejściowe przeczytał w gwiazdach.:Kogo lekarz nie dopuści na zajmowanym stanowisku (np ze starości lub zdrowia ) do dalszej pracy można zwolnić bez wypowiedzenia z pracy (wyrok SN z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 )-- bez renty ani emerytury. (tylko w 2014r bezrobocie spadło ale wg GUS wśród 60 latków wzrosło aż o 8%). Stworzyliście w Polsce POlski obóz pracy!Mam małe pytanie do POmyleńców. czy badali Tuska narkotesterem jak mówił te słowa..........................” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących ", a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych. .....

 • fred*(2016-05-20 07:20) Odpowiedz 73

  Czy to jest opinia jakiegoś kolesia ?

 • nikt(2016-05-19 21:43) Odpowiedz 69

  W socjalistycznym państwie samorząd nie powinien istnieć, a i sądy mają mieć niewiele do gadania. Wraca nowe.

 • prawo należy stosować(2016-05-20 12:55) Odpowiedz 62

  Wyrok TK w sprawie ustawy o TK narusza elementarne standardy prawne. Niestosowanie obowiązującej ustawy o TK - oznacza de facto wydanie wyroku przed rozprawą. Bo gdyby okazało się, że sędziowie, nie stosując obowiązującej ustawy, wydali orzeczenie, że ustawa jest zgodna z konstytucją - wówczas taki wyrok byłby nieważny. Z reszta wydanie wyroku, że ustawa jest niezgodna z konstytucją - też narusza porządek prawny. Bo na jakiej podstawie prezes TK stwierdził, że ustawa jest niezgodna z konstytucją. O ile wiem, taka decyzja powstaje dopiero po przeliczeniu głosów w trakcie procesu, a nie przed procesem.

 • polka(2016-05-20 07:47) Odpowiedz 55

  A zlikwidowac ten trybunał Wiekszośc krajów nie ma takiego tworu !!

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • trybunał zbłądził(2016-05-20 12:39) Odpowiedz 53

  I bardzo dobrze zrobił. TK był zobowiązany stosować obowiązująca ustawę. Nakaz ten wynika z konstytucji, z art. 197. Niestosując obowiązującej ustawy doprowadził do sytuacji patowej w dodatku naruszającej działanie państwa. Ustawa powinna była być zastosowana, a ewentualny wyrok uchylający powinien zapaść na posiedzeniu TK. Jest oczywiste, że ustawa nie może być unieważniona na mocy poglądu sędziego lub sędziów, przed rozprawą. Wyobraźmy sobie z resztą sytuację w której nie stosują obowiązującej ustawy, a zapada wyrok uznający ustawę za zgodną z konstytucją. Co wtedy? Wyrok nieważny plus złamanie prawa.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Polak(2016-05-21 07:55) Odpowiedz 41

  Art.197 Konstytucji RP stanowi, ja byk: Organizację TK oraz tryb postępowania przed TK określa ustawa. Większość sejmowa miała prawo taką ustawę uchwalić i ją uchwaliła, Senat z nią się zgodził, a Prezydent RP ją podpisał, Ustawa ta stała się obowiązującym prawem i TK w oparciu o tę ustawę powinien procedować. Tym czasem zaprzyjaźniony z PO TK tę ustawę podeptał i twierdzi, że procedował w oparciu bezpośrednio o Konstytucję RP. To nie jest prawdą, bo gdyby działał w oparciu o konstytucję, to jego skład powinien wynosić 15 sędziów, a nie 12. Skoro jego skład nie był zgodny ani z ustawą, ani z konstytucją, to ten jego „ wyrok” jest psa warty i nie powinien być opublikowany! Komentarze do Konstytucji są jednoznaczne: Trybunał w zakresie orzekania, w treści wyroku powinien podlegać konstytucji, To jest dla niego najważniejszy akt prawny. Natomiast w zakresie tego jak TK funkcjonuje, jak się zbiera, jak obraduje podlega ustawom. Wynika to nie tylko wprost z Konstytucji, ale tak jest to komentowane przez wszystkich komentatorów

 • $(2016-05-20 21:18) Odpowiedz 32

  ...i utworzono stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który stoi ponad prawem i za swoje błędy odpowiada przed Bogiem i Historią..."szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie"

 • leon(2016-05-19 19:25) Odpowiedz 32

  Będziemy słuchać ludzi i realizować ich postulaty!

  Pokaż odpowiedzi (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama