statystyki

Sąd Najwyższy potrafi liczyć

autor: Ewa Maria Radlińska20.11.2015, 08:06; Aktualizacja: 20.11.2015, 08:33
Wskazana przez powoda wartość przedmiotu sporu, która nie została sprawdzona przez są̨d I instancji, pozostaje aktualna w postępowaniu apelacyjnym, a następnie kasacyjnym

Wskazana przez powoda wartość przedmiotu sporu, która nie została sprawdzona przez są̨d I instancji, pozostaje aktualna w postępowaniu apelacyjnym, a następnie kasacyjnymźródło: ShutterStock

I przyjmuje sprawy powyżej 50 tys. zł wartości przedmiotu zaskarżenia. Jeżeli więc wartość stanowi taką kwotę, a ta jest wynikiem zsumowania kilku roszczeń, to wartość żadnego z nich tej kwoty nie osiągnęła. A więc SN nie zajmie się sprawą.

TEZA Wskazana przez powoda wartośść przedmiotu sporu, która nie została sprawdzona przez sąd I instancji, pozostaje aktualna w postępowaniu apelacyjnym, a następnie w postępowaniu kasacyjnym. Jeżeli powód dochodzi kilku roszczeń, zlicza się̨ ich wartość.

STAN FAKTYCZNY Dwie spółki wniosły pozew o nakazanie T. G. zaniechania działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw do znaków towarowych, poprzez zakazanie pozwanemu T. G. używania danego oznaczenia, a nadto wniosły o nakazanie T. G. opublikowania i utrzymywania przez dwa tygodnie oświadczenia na stronie internetowej oraz trzykrotnie w gazecie codziennej. Wartość przedmiotu sporu (WPS) została w pozwie oznaczona na kwotę 50 tys. zł, łącznie i bez wyodrębniania wartości poszczególnych roszczeń. Prawidłowość takiego oznaczenia WPS nie była weryfikowana przez sąd. Pozwany także nie zgłosił takiego zarzutu. Powództwo zostało oddalone. Tak samo WPS została oznaczona w apelacji. Uwzględniwszy częściowo apelację, sąd nakazał pozwanemu opublikowanie oświadczenia w jednym wydaniu dziennika, a następnie wyrok uzupełnił orzeczeniem, w którym dodał tekst oświadczenia do opublikowania. Obydwa wyroki pozwany zaskarżył jedną skargą kasacyjną, powołując odrębne w odniesieniu do każdego z nich podstawy skargi, wspólny – chociaż odnoszący się odpowiednio do poszczególnych podstaw – wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania, a także jeden wniosek o uchylenie wyroku w części uwzględniającej powództwo i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wartość przedmiotu zaskarżenia została w skardze oznaczona na kwotę 50 tys. zł.

UZASADNIENIE Sąd Najwyższy odrzucił skargę. W pierwszej kolejności rozważył, czy pozwanemu w ogóle przysługiwała skarga kasacyjna. Wskazana przez powoda wartość przedmiotu sporu, która nie została sprawdzona przez są̨d I instancji, pozostaje aktualna w postępowaniu apelacyjnym, a następnie kasacyjnym. Jeżeli powód dochodzi kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. A powód dochodzi kilku roszczeń, jeżeli występuje z kilkoma roszczeniami przeciwko jednemu pozwanemu, co ma miejsce zarówno w przypadku jednopodmiotowej, jak i wielopodmiotowej strony powodowej, decyduje bowiem kumulacja roszczeń dochodzonych w procesie od strony pozwanej. Taka kumulacja występowała w tej sprawie, gdyż powodowie dochodzili roszczenia o zaniechanie niedozwolonych działań oraz o złożenie oświadczeń. Ze względu na majątkowy charakter roszczeń należało odrębnie oznaczyć wartość każdego z nich i w wyniku zsumowania uzyskać WPS. Nieprawidłowość w oznaczeniu tej wartości przez powodów, która nie spotkała się z właściwą reakcją sądu, nie podlega weryfikacji na obecnym etapie postępowania. Nie budzi wątpliwości, że wartość przedmiotu sporu została ustabilizowana na poziomie 50 tys. zł oraz że kwota ta jest wynikiem zsumowania wartości poszczególnych roszczeń, co zarazem świadczy o tym, że wartość żadnego z nich tej kwoty nie osiągnąła. Jeżeli zaskarżeniem nie została objęta całość żądań, wartość przedmiotu zaskarżenia musi być niższa od wartości przedmiotu sporu. Oznacza to, że skoro przedmiotem zaskarżenia jest tylko jedno z roszczeń, to jego wartość jest niższa niż 50 tys. zł. To stwierdzenie jest wystarczające do oceny dopuszczalności skargi kasacyjnej pod kątem art. 3982 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego nie jest dopuszczalna skarga w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarż̇enia jest niż̇sza niż 50 tys. zł.


Pozostało jeszcze 68% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane