Zdecydowana większość z nich ujednolica zapisy nowego Prawa restrukturyzacyjnego i znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, pozostałe mają charakter doprecyzowujący - powiedział IAR senator Marek Ziółkowski. Przewodniczący senackiej komisji gospodarki dodał, że Sejm uchwalając ustawę przyjął zupełnie inną filozofię. "Można to było zrobić tak jak zrobił to Sejm, ale nasze rozwiązanie jest lepsze, zresztą rząd to zaakceptował"- powiedział senator.

W trakcie głosowania odrzucone zostały wszystkie cztery poprawki merytoryczne, zgłoszone podczas wcześniejszych prac, w tym poprawka senatora Andrzeja Matusiewicza z Prawa i Sprawiedliwości. Zakładała ona, że wszystkie sprawy dotyczące upadłości będą rozpatrywali sędziowie sądów okręgowych a nie rejonowych. Senator jest zdania, że zachowanie rozpatrywania spraw przez sądy rejonowe wydłuży postępowanie upadłościowe, bo sędziowie tam orzekający, z braku odpowiedniego doświadczenia będą popełniali wiele błędów. "Sprawy i tak trafią do sądów okręgowych, jako sądów wyższej instancji, a skutki będą takie, że te postępowania będą trwały dłużej"-powiedział senator.

Głównym przeciwnikiem tego rozwiązania, o którym mówiło się również na etapie prac sejmowych, jest rząd. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia w tej chwili z realizacją ustawy najlepiej poradzą sobie sądy rejonowe, które cały czas rozstrzygają wszystkie sprawy upadłościowe. Wiceminister powiedział IAR, że przekazanie tych spraw do sądów okręgowych wymagałoby powołania dodatkowo 150 sędziów, zapewnienia etatów 350 urzędników sądowych i przygotowania wielu dodatkowych pomieszczeń. Kozdroń dodał, że nominacja sędziów okręgowych trwa półtora roku. "To położyłoby tą dobrą ustawę na samym początku, bo nie mogłaby ona wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku" - powiedział.
Poprawkami Senatu Sejm zajmie się na jednym z najbliższych posiedzeń.