Na ostatnim zebraniu przedstawicieli zgromadzeń sędziów okręgów głosowano nad siedmioma kandydaturami na członków KRS. Pięć osób zostało wybranych na drugą kadencję: Gabriela Ottz Katowic, Ewa Preneta-Ambicka z Rzeszowa, Janusz Zimny z Gdańska, Maria Motylska-Kucharczyk z Łodzi oraz Waldemar Żurek z Krakowa, który zdeklasował konkurencję, otrzymując aż 150 głosów.

Dwóm członkom kończyła się już druga kadencja, co oznaczało, że nie mogą ponownie startować w wyborach. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2011 r. nr 126, poz. 714 z późn. zm.): „Sędzia może pełnić funkcję wybieranego członka Rady tylko dwie kadencje”. I tak z KRS pożegnali się Jarema Sawiński, sędzia SO w Poznaniu, oraz Ewa Barnaszewska, sędzia SO we Wrocławiu. Na ich miejsce zostali wybrani: Andrzej Adamczuk, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sławomir Pałka, sędzia Sądu Rejonowego w Oławie.

Na tym jednak nie kończą się przetasowania w składzie KRS. 10 marca odbędzie się zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, które wybierze kolejnych dwóch członków rady. Obecnie w KRS z ramienia SN zasiadają Antoni Górski (przewodniczący KRS) oraz Katarzyna Gonera, sędzia SN. Obydwoje sprawują funkcje w KRS dopiero pierwszą kadencję, mają więc szansę na ponowny wybór. Takiej możliwości nie ma w przypadku dwóch innych członków KRS: Małgorzaty Niezgódki–Medek, wiceprzewodniczącej KRS, sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Barbary Godlewskiej-Michalak, sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Obie bowiem zasiadały w radzie już dwie kadencje. Na ich miejsce zostaną więc wybrane nowe osoby.

Ponadto, w związku ze śmiercią Stanisława Dąbrowskiego, I prezesa SN, w kwietniu odbędą się wybory dwóch kandydatów na tę funkcję. Zostaną oni przedstawieni prezydentowi, który dokona ostatecznego wyboru. I prezes SN, tak jak prezes NSA, są członkami rady przez okres pełnienia tych funkcji.

Oprócz sędziów w skład KRS wchodzą posłowie, senatorowie, minister sprawiedliwości oraz przedstawiciel prezydenta.