Przeciwko odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu głosowało 260 osób, "za" było 16, 134 wstrzymały się od głosu.