W tym celu należy zażądać od sprzedającego stosownego zaświadczenia wystawionego przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową.

To jednak nie koniec: aby nie kupić lokum z niechcianymi mieszkańcami, należy zadbać też o to, aby na dzień sprzedaży zbywca przedstawił aktualne zaświadczenie z urzędu gminy o wymeldowaniu się wszystkich zamieszkujących w lokalu osób.

Dokument ten należy okazać również notariuszowi, który powinien uczynić odpowiednią wzmiankę o tym fakcie w akcie notarialnym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość na rynku wtórnym

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Od czego zależy prowizja?

- Czy prawo pierwokupu jest zawsze realizowane?