W ten sposób spółdzielcy będą mogli korzystać z preferencyjnych warunków spłaty odsetek do końca 2017 r.

Zgodnie z projektem kredytobiorca będzie mógł spłacić całkowicie zadłużenie wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek.

W efekcie będzie miał możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, a tym samym całkowitego rozliczenia się ze zobowiązania kredytowego.

Ponadto kredytobiorca, który spłaci swoje zadłużenie, będzie mógł wystąpić o uzyskanie prawa własności zadłużonego lokalu.

Sytuacja ta dotyczy ok. 70 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych w Polsce.

W 2011 r. na takich warunkach zostało spłacone zadłużenie dotyczące ponad 8 tys. lokali mieszkalnych. Budżet państwa z tytułu spłat jednorazowych uzyskał ponad 65 mln zł.