Według rzeczniczki ministerstwa Patrycji Loose w pracy tych kuratorów stwierdzono "rażące uchybienia w dozorze skazanego Marcina P. w okresie warunkowego zawieszenia kary więzienia".

Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku oraz przy Sądzie Rejonowym w Malborku.

Tydzień temu minister Jarosław Gowin informował, że ma zastrzeżenia do prawidłowości i rzetelności dozoru sprawowanego przez kuratorską służbę sądową nad Marcinem P. gdy chodzi o weryfikację wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w dwóch wyrokach skazujących dotyczących spółki Multikasa.

16 sierpnia resort złożył do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego na podaniu niezgodnych z prawdą informacji na temat wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody, co stanowi poświadczenie przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy.

Prasa pisała, że kurator miał potwierdzić, iż P. wypłacił należne pieniądze pięciuset osobom, podczas gdy miał on wypłacić je pięciu osobom.