Chodzi o prowadzenie przez resort sprawiedliwości konsultacji społecznych na temat projektowanych aktów prawnych.

Zdaniem stowarzyszeń proces ten prowadzony jest z naruszeniem konstytucji.

I zarzucają ministerstwu m.in., że konsultacje „stanowią fikcję, a prawodawca nie zamierza uwzględnić żadnych opinii partnerów społecznych, realizując z góry założony cel”. 

Stowarzyszeniom nie podoba się sposób, w jaki prowadzone są konsultacje dotyczące aktów wykonawczych do ostatniej noweli prawa o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza m.in. oceny okresowe sędziów oraz tzw. menedżerski sposób zarządzania sądami.