Takie rozwiązania przewiduje projekt nowego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

Potrzeba tworzenia takich pokoi wynika stąd, że w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych czy doprowadzonych w celu wytrzeźwienia jest za mało miejsc, by mogły one pomieścić dużą liczbę osób zatrzymanych podczas imprez masowych.

Tworzenie takich pomieszczeń może mieć uzasadnienie przede wszystkim w trakcie piłkarskich mistrzostw Euro 2012. Pozwolą one na kilka godzin odizolować zatrzymanych, bez konieczności umieszczania ich w pomieszczeniach dla zatrzymanych.

W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia będzie stosowany monitoring. MSW przyznaje, że dziś on funkcjonuje też w takich miejscach, ale nie ma określonych zasad jego stosowania. Ponadto projekt uwzględnia postulat rzecznika praw obywatelskich, by w pomieszczeniach sanitarnych monitoring montowany był w sposób zapewniający zatrzymanym intymność.

Etap legislacyjny
Projekt