Takie postulaty wysuwają przedsiębiorcy, członkowie BCC, którzy przekazali ministrowi sprawiedliwości pakiet propozycji zmian legislacyjnych.

Wskazali konkretne przepisy, które powinny zostać zmienione.

– Trzeba zlikwidować regulacje utrudniające działalność firmom i wprowadzić systemowe zmiany, które ograniczą samowolę urzędników i zwiększą ich odpowiedzialność za podejmowane decyzje – uważa Marek Goliszewski, prezes BCC.

Również utrzymanie w kodeksie karnym odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki powoduje – zdaniem przedsiębiorców – że menedżerowie są mniej skłonni do ryzyka, co prowadzi do spowolnienia rozwoju firm.

Usunięcie tego przepisu nie doprowadzi ich zdaniem do bezkarności członków zarządu, skoro kodeks karny i tak przewiduje sankcje za wyrządzenie szkody majątkowej znacznych i wielkich rozmiarów.