Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono Naczelnej Rady Adwokackiej prowadzi wraz z Rzecznikiem Ubezpieczonych i Rzecznikiem Praw Obywatelskich kampanię edukacyjno-społeczną popularyzującą ubezpieczenia ochrony prawnej jako instrument zapewniający szeroki i tani dostęp do wymiaru sprawiedliwości. W październiku NRA podpisała pierwsze porozumienie z ubezpieczycielem, określające zasady współpracy obu podmiotów oraz zasady, na jakich firma będzie refundowała ubezpieczonym honoraria adwokackie. – W najbliższym czasie rozpoczynamy rozmowy z kolejnymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, mającymi w ofercie ubezpieczenia ochrony prawnej – zapowiada Strus-Wołos.

Ubezpieczenie ochrony prawnej polega na tym, że obywatel w zamian za składkę będzie miał refundowane przez ubezpieczyciela koszty adwokackiej pomocy prawnej (porady, pisma) oraz pełne koszty procesu, to jest zarówno koszty zastępstwa adwokackiego, jak i opłaty sądowe, nawet w razie przegrania procesu. – Można to porównać do ubezpieczeń medycznych, tzw. pakietów zdrowotnych, które są w Polsce coraz powszechniejsze – tłumaczy Strus Wołos, dodając jednocześnie, iż ubezpieczenia ochrony prawnej na razie stanowią niemal egzotykę, gdyż niespełna 1% Polaków ma takie ubezpieczenie. Dla porównania Strus-Wołos podaje, iż ponad 70% dorosłych Niemców korzysta z ubezpieczenia ochrony prawnej, a w Skandynawii odsetek jest jeszcze wyższy i przekracza 90%. Ubezpieczenia zazwyczaj pokrywają pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw, to jest cywilnych, karnych, rodzinnych, pracowniczych. – Większość ubezpieczycieli wyłącza jedynie ochronę dotyczącą procesów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej – zaznacza Przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono NRA. Najtańsze ubezpieczenia można wykupić już za kilkanaście złotych miesięcznie.

Nasi obywatele przychodzą po pomoc najczęściej dopiero wtedy, gdy ich sprawy prawne są już mocno skomplikowane

Strus-Wołos w swoim tekście wyjaśnia dokładnie zasady korzystania z ubezpieczeń przez zwykłych obywateli. Przewodnicząca tłumaczy również samym prawnikom, jakie są zasady wykonywania przez adwokatów pomocy prawnej na rzecz ubezpieczonych z tytułu ochrony prawnej. – Istotnym elementem prowadzonych przez Naczelną Radę Adwokacką rozmów z towarzystwami ubezpieczeniowych jest zgoda na zasadę, aby towarzystwa refundowały wyłączenie koszty profesjonalnych usług prawników kwalifikowanych, to znaczy adwokatów i radców prawnych – podkreśla Strus-Wołos, która informuje, iż w ogólnych warunkach umów ubezpieczeń ochrony prawnej znajdują się wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli w wypadku, gdyby beneficjent chciał ustanowić pełnomocnikiem podmiot niezrzeszony w samorządach zawodów zaufania publicznego. 

NRA wynegocjowała z ubezpieczycielem stawki honorariów adwokackich, które ten będzie refundował beneficjentom polis. Strus-Wołos podaje, iż w sprawach cywilnych Concordia zrefunduje honorarium w wysokości dwukrotnej stawki minimalnej netto określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, ale nie mniej niż 1.000 zł netto. Natomiast w sprawach karnych honoraria za postępowanie przygotowawcze to od 1.080 do 1.800 zł netto, w sprawach wykroczeniowych 1.080 zł, w sprawach karnych od 2.160 do 3.600 zł netto. W postępowaniu wykonawczym od 1.080 zł do 1.440 zł netto. Honorarium za poradę refundowane przez ubezpieczyciela wyniesie od 150 do 300 zł netto, a w szczególnych wypadkach do 800 zł; za pismo upominawcze – 150 zł.

Zakres ubezpieczeń i wysokość składki różni się w zależności od oferty i potrzeb beneficjenta polisy