Ponad pół tysiąca adwokatów podpisało deklarację przystąpienia do współpracy w ramach programu obsługi klientów objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej – poinformował dzisiaj portal Adwokatura.pl.

Jak wyjaśnia portal polskiej adwokatury, na podstawie podpisanych deklaracji ubezpieczyciel – Concordia Polska TUW – stworzy bazę adwokatów, do których będzie kierował osoby potrzebujące pomocy prawnej, które wykupiły polisę ubezpieczenia ochrony prawnej.

Przypomnijmy, iż ubezpieczenie ochrony prawnej ma uchronić ubezpieczonych przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej w razie przegrania procesu.

Koszt takiego ubezpieczenia wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie – w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia. Przykładowo: Ochrona Prawna w komunikacji dotycząca jednego pojazdu wynosi średnio 150-200 zł. Miesięcznie jest to więc koszt ok. 15 zł.

Zakres ubezpieczeń ochrony prawnej obejmuje m.in. sprawy o odszkodowanie z deliktów – dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, prawo rodzinne i spadkowe (w zakresie doradztwa), prawo własności i inne prawa rzeczowe, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, a także prawo zobowiązań (w tym: niedotrzymanie zobowiązań umownych, rękojmia i gwarancja).