Komornicy będą mogli surowiej karać osoby, które utrudniają prowadzenie egzekucji. Za takie czyny, jak odmowa składania wyjaśnień czy celowe wprowadzanie w błąd, komornik będzie mógł nałożyć grzywnę w wysokości do 2 tys. zł. Obecnie jej wysokość nie może przekroczyć 500 zł.

Takie uprawnienia komornicy nabędą 2 maja 2012 r. W tym dniu wejdzie w życie ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 224, poz. 1342).

– Podniesienie wysokości grzywien ułatwi komornikom prowadzenie egzekucji – ocenia Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Komornik może domagać się od dłużnika, aby udzielił wyjaśnień na temat majątku, z którego może być prowadzona egzekucja. Ma on prawo domagać się informacji o dłużniku i jego majątku od takich instytucji, jak: urząd skarbowy, ZUS, bank, przedsiębiorstwa maklerskie, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych.

Gdy instytucja wezwana do udzielenia informacji nie zrobi tego lub poda dane nieprawdziwe, komornik wymierzy grzywnę odpowiedzialnemu za to pracownikowi lub jego kierownikowi.

Zdaniem komorników wprowadzenie do prawa omawianych zmian było konieczne, gdyż zagrożenie grzywną w wysokości 500 zł przestało już skutecznie dyscyplinować dłużników. Większość z nich bowiem woli zapłacić tę często niewielką dla nich kwotę, niż podać komornikowi swój aktualny adres lub wyjawić posiadany majątek.