Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 222, poz. 1321), która zacznie obowiązywać 19 października 2012 roku, zostanie wprowadzonych aż 7 kategorii zezwoleń dla pojazdów nienormatywnych. Chodzi tu o takie ciężarówki, których masa bądź wymiary są większe niż dopuszczone na danej drodze. Projekt rozporządzenia zawiera stawki opłat za takie zezwolenia. Zależą one od kategorii drogi, po jakiej będzie się odbywał transport oraz okresu na który został wydany.

Przykładowo zezwolenie w kategorii 1. umożliwi przejazd pojazdem nienormatywnym po drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej. Za takie zezwolenie ważne przez miesiąc będzie trzeba zapłacić 50 zł. Dwa razy więcej (100 zł) wyniesie opłata za zezwolenie na sześć miesięcy, a za roczne 200 zł.

Im cięższy i większy pojazd, tym stawki mają być wyższe. W kategorii 4., która obejmie drogi krajowe oraz publiczne, zezwolenie wyda GDDKiA. Za dokument ważny przez miesiąc opłata wyniesie 500 zł, pół roku – 1 tys. zł, za roczny 2 tys. zł, a za dwuletni 3 tys. zł.

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia