Najniższe wynagrodzenie za pracę to obecnie 1386 zł. Kara za brak OC wyniesie więc 2772 zł. Będzie ona rosła wraz z płacą minimalną. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nad którym pracuje sejmowa komisja finansów publicznych.

Dziś podstawą naliczania kary jest stawka odpowiadająca kwocie 500 euro przeliczanej według średniego kursu NBP ogłaszanego pierwszy raz w roku. Powoduje to, że za brak OC w jednym roku można zapłacić dużo ponad 2 tys. zł, a w następnym dużo poniżej tej kwoty.