"Ustawa, o której teraz rozmawiamy, jest ustawą potrzebną" - mówił Jan Dziedziczak (PiS) podczas środowej debaty w Sejmie. "Popieramy ten projekt ustawy i dodatkowe dwa lata na przygotowanie zmian, które proponuje rząd oraz możliwość przekształcenia państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury" - mówił Dziedziczak.

Swoje poparcie dla projektu nowelizacji wyrazili również w imieniu swoich klubów: Monika Wielichowska (PO), Tomasz Kamiński (SLD) i Tadeusz Sławecki (PSL).

Jak przypomniał Sylwester Pawłowski(SLD), w projekcie nowelizacji ustawy przewidziano wydłużenie o dwa lata - do końca 2012 r. - czasu przewidzianego na komercjalizację, a następnie prywatyzację lub likwidację państwowych instytucji filmowych.

Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy, termin ten upłynął z końcem grudnia 2010 r. Dodatkowy czas jest konieczny, aby bez ryzyka zbędnych kosztów przeprowadzić proces przekształceń, a także zachować dorobek państwowych instytucji filmowych. Wyznaczony obecnie obowiązującą ustawą termin skomercjalizowania lub likwidacji państwowych instytucji filmowych - do końca 2010 roku - okazał się zbyt krótki, głównie ze względu na długotrwałość postępowań regulujących stan prawny nieruchomości będących własnością państwowych instytucji filmowych.

Projekt nowelizacji dotyczy 11 instytucji; większość z nich to studia filmowe, takie jak "Tor", "Kadr", "Zebra" czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Te instytucje czekają na komercjalizację. Inny plan ma ministerstwo kultury wobec dwu wytwórni filmowych, których także dotyczy przygotowywana nowelizacja - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Projekt nowelizacji wprowadza także możliwość przekształcania państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury i taka możliwość ma zostać wobec nich wykorzystana.

Wytwórnia we Wrocławiu, po przekształceniu w instytucję kultury, stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Zostanie ono stworzone we współpracy z wrocławską ASP i politechniką i ma specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Natomiast warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka - zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski podkreślił, że dwa lata w zupełności wystarczą na wszelkie potrzebne działania związane z przekształcaniem instytucji filmowych. "Jestem przekonany, że uda się przekształcić te instytucje w ciągu roku" - ocenił Zdrojewski.