statystyki

Bank nie ma prawa żądać wyroku rozwodowego od kredytobiorcy

autor: Małgorzata Kryszkiewicz18.03.2011, 03:00; Aktualizacja: 20.03.2011, 10:28

Osoby starające się o kredyt skarżą się na procedurę oceny ich zdolności kredytowej. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich banki nie powinny domagać się od klientów przedstawienia wyroków rozwodowych.

Reklama


Reklama


Nie ma jasnych zasad dokonywania przez banki oceny zdolności kredytowej klientów – uważa rzecznik praw obywatelskich. I występuje do prezesa Związków Banków Polskich z pomysłem wprowadzenia odpowiednich uregulowań w prawie bankowym.

Za dużo informacji

Do biura RPO wpływa coraz więcej skarg od osób, które wskazują na problemy wynikające z braku jasnych reguł dotyczących procedury dokonywania przez banki oceny zdolności kredytowej. Starający się o kredyt wskazują, że bardzo często instytucje finansowe domagają się od nich przedstawienia dokumentów, które nie są potrzebne, aby ustalić ich zdolność kredytową. Co więcej, z takich dokumentów robione są kserokopie, dzięki czemu bank gromadzi zbyt wiele danych osobowych. Z tego typu problemem zetknęły się m.in. osoby, wobec których sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Banki bowiem domagają się od nich przedstawienia wyroku rozwodowego. Tymczasem, jak wskazują skarżący, w takim dokumencie zawarte są także informacje na temat m.in. winy rozkładu małżeństwa czy władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Ich zdaniem banki, żądając takiego dokumentu, naruszają ich konstytucyjną wolność i prawa osobiste.

RPO w swoim wystąpieniu do prezesa ZBP zauważa, że choć banki mają ustawowy obowiązek badania zdolności kredytowej przyszłych klientów, to muszą to robić z poszanowaniem praw i wolności osób starających się o ten kredyt. Ponadto rzecznik wskazuje, że ustawa z 27 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) nie określa procedury badania zdolności kredytowej – kryteria, metody, dokumenty, których może żądać bank, i czas takiego badania są wyłącznym uprawnieniem instytucji kredytowej. Jednak działania banków w tym zakresie muszą być adekwatne do celu i nie mogą odbywać się z naruszeniem fundamentalnych praw obywatelskich.

Potrzeba zmian

Zdaniem RPO żądanie przedstawienia wyroku sądu orzekającego rozwód nie spełnia tych kryteriów, gdyż stan cywilny kredytobiorcy może być ustalony na podstawie dokumentu z urzędu stanu cywilnego.

Z powyższych względów rzecznik zwrócił się do prezesa ZBP o zbadanie opisanej praktyki banków oraz o poddanie pod dyskusję propozycji normatywnego uregulowania tych kwestii.

Art. 70. ust. 1 prawa bankowego

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • Marek(2011-03-19 20:20) Odpowiedz 00

  Orzeczenie o winie ma znaczenie dla prognostyki alimentacyjnej, a alimenty do wydatki lub dochody takiego kredytobiorcy, zatem ma to znaczenie dla jego zdolności kredytowej.

 • wjw(2011-03-18 14:10) Odpowiedz 00

  Bankom albo raczej ich niektórym urzędmnikom już się we łbach pomieszało.
  Kiedy zaświadczenie moralności od proboszcza ?
  Już chyba tylko za wejście do banku nie są pobierane opłaty.

 • Andrzej(2011-03-21 00:08) Odpowiedz 00

  Wyrokowanie odbywa się w sposób jawny stąd każdy może poznać wyrok sądowy. To filar nowoczesnej procedury sądowej. Tym bardziej bank ma prawo zapoznać się z wyrokiem, za zgodą ubiegającego się o kredyt, w celu ustalenia zdolności kredytowej. W wyroku zawarte są istotne informacje nie tylko o stanie cywilnym ale i o obowiązkach wobec byłego małżonka oraz dzieci a to jest istotne dla ustalenia zdolności kredytowej.

 • Tomasz(2011-03-28 14:05) Odpowiedz 00

  Jestem zdecydowanym przeciwnikiem udostępniania bankom wrażliwych danych osobowych, a w szczególności umożliwienia gromadzenia przez banki dokumentacji w formie dokumentów papierowych (odpisów i kserokopi)i czy dokumentów elektronicznych.

  Poniżej klauzule zawarte w treści orginalnego wniosku kredytowego PKO BP SA

  Wiarygodnoość podanych we wniosku i w załączonych dokumentach danych stwierdzam/my własnoręcznym podpisem.
  Jednocześnie oświadczam/my, że zawarte we wniosku i w załącznikach informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
  Upoważniam/my PKO BP SA do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku i w załączonych dokumentach.
  Podanie przez Wnioskodawców danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz prawnym podlega odpowiedzialnooeci karnej, o której mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego

  Żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wynika, jak rozumiem, z traktowaniu przez bank swoich klientów jako osoby podające nieprawdziwe informacje. Co więcej, gromadzenie kserokopii dokumentów swoich klientów wynika z braku zaufania banków do swoich pracowników odbierajacych wnioski (wgląd do dokumentów w trakcie składania wniosków). Powstaje pytanie, czy dalsi pracownicy banku uczestniczący w procedurze udzielania kredytu zasługują na zaufanie (np. analitycy)? Jednoczesnie należy zapytać, czy w sytuacji gdy bank nie dowierza swoim pracownikom my klienci powinnismy mieć zaufanie do banku i udostepniać mu szereg wrażliwych danych?

  Przy okazji:
  - jawność wyroków rozwodowych nie jest jednoznacznie określona;
  - ustalenia wyroku rozwodowego (tak jak alimenty) są aktualne w chwili jego ogłoszenia i nie muszą być aktualne 5, 10, 20 lat później;
  - ocena ryzyka kredytu przez analityka na podstawie wyroku rozwodowego to wróżenie z fusów
  - co zrobić w przypadku "oszustów" mających na swoim koncie więcej niż jeden wyrok rozwodowy?;
  - co zrobić w przypadku "niemoralnych oszustów" żyjących od lat w konkubinacie?

  Podobnych uwag można przytoczyć wiele wiecej.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama