„Dziennik Gazeta Prawna” już po raz siódmy przygotował Ranking Kancelarii Prawnych. Jego celem było przedstawienie rynku usług prawnych w Polsce. O pozycji kancelarii zadecydowały punkty, które zostały przyznane w dziewięciu kategoriach.

W tegorocznej edycji rankingu podzieliliśmy kancelarie na dwie grupy: kancelarie duże, które zatrudniają łącznie co najmniej pięciu prawników, i kancelarie małe, w których pracuje do czterech prawników. Te ostatnie nie brały udziału w głównej rywalizacji. Odpowiadały bowiem tylko na pytania informacyjne. Kryterium podziału stanowiła więc liczba osób zatrudnionych w kancelarii.

Kancelarie zostały ocenione według dziewięciu kryteriów: łącznej liczby prawników, liczby adwokatów, radców prawnych, liczby prawników ze stopniem naukowym, wysokości przychodu za rok 2010 przypadającego kwotowo na prawnika z uprawnieniami, języków obcych, w jakich kancelaria obsługuje swoich klientów, liczby fachowych publikacji prawników zatrudnionych w kancelarii, stażu kancelarii na polskim rynku oraz liczby studentów prawa. Nie każda jednak z wymienionych dziewięciu kategorii była traktowana tak samo.

Jeżeli chodzi o liczbę prawników, radców prawnych, adwokatów, studentów prawa i prawników, którzy posiadają tytuł lub stopień naukowy, można było otrzymać 1 punkt za każdą zatrudnioną osobę. Podobnie było w przypadku fachowych publikacji i stażu na rynku – po 1 punkcie za publikację i 1 za każdy rok działania na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o języki obce, punktacja wyglądała następująco: 5 pkt za jęz. angielski, niemiecki, 7 pkt za język rosyjski, hiszpański, włoski, francuski, 10 pkt za każdy inny język.

W kategorii przychodu można było uzyskać maksymalnie 100 punktów. W tej kategorii maksymalną liczbę punktów otrzymywała kancelaria, która uzyskała najwyższy wskaźnik, czyli osiągnęła najwyższe przychody. Kolejne kancelarie uzyskiwały szacunkową liczbę punktów w odniesieniu do firmy najlepszej.

Po określeniu punktów w każdej z kategorii zdobyte przez kancelarię punkty były sumowane, co składało się na jej wynik w rankingu.