Próg wiekowy do uzyskania uprawnień na motocykl zostanie podniesiony z 18 lat do 24 lat – przewiduje nowa ustawa o kierujących pojazdami, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Osoby, które wcześniej będą chciały wsiąść na motor, będą miały taką możliwość, ale pod warunkiem że będą to mniejsze pojazdy, na które zdobędą odpowiednie uprawnienia. Nowe przepisy określają, że 18-latek będzie mógł jeździć motocyklem, którego moc nie przekracza 35 kW, czyli około 46 koni mechanicznych. Do jazdy takim motorem konieczne będzie uzyskanie nowej kategorii – A2. Pozwoli ona na jazdę także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW.

Mniejszy motor

Osoba, która uzyska najpierw kategorię A2, nie będzie musiała czekać do 24. roku życia, by móc ubiegać się o kategorię A. Taki kierowca po dwóch latach od uzyskania prawa jazdy kategorii A2 będzie mógł ubiegać się o kategorię A. Oznacza to, że jeżeli na kat. A2 zda 18-latek, to w wieku 20 lat będzie mógł zdać na kat. A. Zdaniem ustawodawcy przez dwa lata kierowania mniejszą maszyną nabierze doświadczenia i nawyków, co pozwoli mu bezpieczniej jeździć większym motorem.

Nowe przepisy sprawią, że kartę motorowerową zastąpi nowa kategoria AM. Będzie ona uprawniała do jazdy nie tylko motorowerem i skuterem, ale także lekkim czterokołowcem, czyli małym quadem. Chodzi o pojazd, który zostanie zdefiniowany w przepisach ruchu drogowego. Takim lekkim czterokołowcem będzie pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/godz., i o masie do 350 kg.

Ustawa o kierujących pojazdami określa, że kat. AM będzie mogła uzyskać osoba, która ukończy 14 lat. Obecnie kartę motorowerową może mieć osoba, która ma 13 lat.

Nowe przepisy sprawią też, że kat. AM będzie musiała mieć osoba pełnoletnia, by jeździć skuterem, jeżeli nie ma wyższych kategorii, np. A lub B. Dziś nie ma takiego wymogu. Jednak po zmianie prawa wymóg kat. AM dla osób pełnoletnich obejmie tylko te osoby, które pełnoletność uzyskają po wejściu ustawy w życie. Starsze osoby nadal będą mogły jeździć skuterem bez tej kategorii.

Zmiana dokumentów

Zgodnie z nowymi przepisami prawo jazdy będzie wydawane na 15 lat. Dotyczy to kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Jednak nie oznacza to konieczności zdawania egzaminu co 15 lat. Nastąpi jedynie wymiana samego dokumentu, podobnie jak w przypadku dowodów osobistych.

Kierowcy, którzy prawo jazdy będą mieć wydane przed 19 stycznia 2013 roku, będą też musieli zmienić dokument, gdyż zacznie obowiązywać nowy wzór prawa jazdy. Wymiana wszystkich dokumentów ma się zakończyć 18 stycznia 2033 roku. Harmonogram wymiany starych dokumentów określi w rozporządzeniu minister infrastruktury. Nowe dokumenty będą już ważne przez 15 lat.

Ustawa wchodzi w życie 11 lutego 2012 roku. Natomiast przepisy wprowadzające nowe kategorie praw jazdy i konieczność wymiany dokumentów zaczną obowiązywać 19 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151).