Fani piłki nożnej mają prawo do informacji oraz muszą mieć zapewniony szeroki dostęp do transmisji telewizyjnych wydarzeń sportowych cieszących się dużym zainteresowaniem społecznym – stwierdził 17 lutego 2011 r. Sąd I Instancji Unii Europejskiej.

W precedensowym orzeczeniu sędziowie uznali, że państwa członkowskie Unii mogą zakazać transmisji wyłącznej w telewizji płatnej ogółu meczów mistrzostw świata i mistrzostw Europy w piłce nożnej. Takie ograniczenie swobody świadczenia usług oraz swobody przedsiębiorczości może być uzasadnione interesem społecznym. Wyrok zapadł, po tym jak FIFA i UEFA zaskarżyły decyzje Komisji Europejskiej, która uznała, że w Belgii i Zjednocznym Królestwie wszystkie mecze rozgrywek mistrzostw świata i mistrzostw Europy w piłce nożnej mogą stanowić wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, a tym samym nie mogą być objęte licencją wyłączną na transmisję w telewizji płatnej.

– Orzeczenie sądu może mieć wpływ zarówno na płatne, jak i ogólnodostępne telewizje, które zainteresowane są transmisją ważnych wydarzeń sportowych na żywo. Niewykluczone, że ustawodawca polski zdecyduje się w pewnym momencie objąć wszystkie mecze rozgrywek mistrzostw świata i mistrzostw Europy, jeśli uzna, że cieszą się dużym zainteresowaniem polskiego społeczeństwa – mówi Julia Bonder-Le Berre z Kancelarii Baker & McKenzie.

Jak podkreśla, zgodnie z orzeczeniem Sądu I Instancji Unii Europejskiej państwo członkowskie nie musi nawet szczegółowo uzasadniać kryterium swojej oceny. Bez wątpienia taka dowolność może stanowić zagrożenie dla modelu biznesowego telewizji płatnej.

64 proc. dochodów UEFA stanowi wynagrodzenie ze sprzedaży praw do transmisji rozgrywek Euro

Podstawa

Wyrok Sądu I Instancji Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 lutego 2011 r., sygn. akt 385/07, T-55/08 i T-68/08.