Posłowie mogli wskazać czterech z pięciu kandydatów. Na zgłoszonych przez PO: prof. Piotra Tuleję głosowało 348 posłów, na adwokata Stanisława Rymara - 203, a na zgłoszonego przez PSL prof. Marka Zubika - 200. Większość bezwzględna wynosiła 191 głosów.

W pozostałych dwóch głosowaniach prof. Krystyna Pawłowicz, zgłoszona przez PiS i zgłoszony przez SLD prof. Andrzej Wróbel nie uzyskali wymaganej liczby głosów. Z kandydowania zrezygnował prof. Bogusław Banaszak. Wcześniej media informowały, że trwa proces o plagiat, jaki został mu wytoczony mu przed pięcioma laty. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka prof. Banaszak zapewnił, że "ma w tej sprawie czyste sumienie" i nie widzi przeszkód w ewentualnym swoim orzekaniu w TK.

Kandydatura mecenasa Stanisława Rymara budziła emocje

Emocje budziła też kandydatura mecenasa Stanisława Rymara. "Gazeta Wyborcza" napisała, że nie ma doświadczenia w prawie konstytucyjnym i że w maju 2011 r. skończy on 70 lat, a wtedy nie mógłby zostać wybrany do TK, bo jego sędziowie powinni spełniać kryteria takie jak sędziowie Sądu Najwyższego, przechodzący w stan spoczynku po ukończeniu 70 lat. W odpowiedzi na to Rymar wysłał do "Gazety" "zawezwanie do próby ugodowej" z żądaniem przeprosin i 200 tysięcy zł na cel charytatywny. W piątek powiedział, że odstąpi od popierania tego wniosku.

Prof. Piotr Tuleja (ur. 1963) jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego. Od roku 1992 pracuje w Trybunale Konstytucyjnym, najpierw jako asystent sędziego, a następnie orzecznik i kierownik Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego. W 2010 roku uczestniczył w pracach zespołu, powołanego ds. opracowania zmian w konstytucji i dostosowania jej do prawa Unii Europejskiej. Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.