Do tej pory zostało zinformatyzowanych 295 wydziałów ksiąg wieczystych. W przedostatnim etapie, który rozpoczął się we wrześniu, zostanie zinformatyzowanych 26 wydziałów. Kolejny już, ostatni etap, rozpocznie się w październik.

Centralna baza

Od dwóch miesięcy działa Centrala Baza Ksiąg Wieczystych. Umożliwia ona przeglądanie w internecie 12 milionów ksiąg wieczystych. Dzięki temu notariusze mogą sprawdzić stan prawny nieruchomości, nie opuszczając kancelarii. Jednakże internetowy wydruk księgi wieczystej ma na razie charakter informacyjny. Aby uzyskać odpis księgi wieczystej, nadal potrzebna jest wizyta w sądzie rejonowym.

Dotychczasowe rozwiązania prawne powodują, że pomimo istnienia elektronicznych ksiąg wieczystych wydruki z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych nie mają mocy dokumentów urzędowych. Taki charakter uzyskają dzięki zmianom, jakie zostaną wprowadzone w nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece – mówi Piotr Kluz, wiceminister sprawiedliwości ds. informatyzacji.

Dane z e-księgi

W obecnym stanie prawnym internetowy wydruk z księgi wieczystej nie ma mocy dowodowej, choć notariusz może go oczywiście przywołać w treści aktu. Wydruk może jednak spełniać ważną rolę informacyjną, a jeśli dane z e-księgi nie zgadzają się z sądowym odpisem, notariusz poprosi o przyniesienie bardziej aktualnych dokumentów – tłumaczy notariusz Renata Greszta, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Według Krajowej Rady Notarialnej internetowy dostęp do ksiąg wieczystych nabierze większego znaczenia wtedy, kiedy notariusze będą mogli wyszukiwać je nie tylko według numeru hipotecznego, ale także po osobie właściciela i przede wszystkim numerach działek geodezyjnych.

Reforma ksiąg wieczystych

● 295 wydziałów ksiąg wieczystych zostało zinformatyzowanych

● 52 wydziały ksiąg wieczystych pozostały do zinformatyzowania

● 12 milionów ksiąg wieczystych spośród 18 mln jest dostępnych w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych

● 26 wydziałów zostanie zinformatyzowanych od 1.09.2010 r.

● 26 wydziałów zostanie zinformatyzowanych w ostatnim etapie od 1.10.2010 r.

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Sprawiedliwości