Jeżeli spółki PKP Intercity SA, PKP Cargo SA i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. będą niewypłacalne, to będzie można ogłosić ich upadłość – wynika z projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym, który wczoraj przyjął rząd.

Zanim przewoźnik ogłosi upadłość, będzie miał obowiązek niezwłocznego powiadomienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jak i organu, z którym zawarł umowę na świadczenie usług publicznych o swoim zamiarze.

W przypadku ogłoszenia upadłości przewoźnika kolejowego, aby zachowana była ciągłość świadczenia usług publicznych realizowanych na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych, zarządca lub syndyk może prowadzić dalej taką działalność, ale maksymalnie przez pół roku.