Do wybudowania obiektu nie zawsze potrzebne jest uzyskanie pozwolenia od starosty. Prawo budowlane wymienia wiele konstrukcji, urządzeń oraz różnego rodzaju robót budowlanych, które można legalnie wykonywać po dokonaniu zgłoszenia budowlanego.

Płot bez pozwolenia

Taka uproszczona procedura obowiązuje przede wszystkim w przypadku budowy ogrodzeń. Pozwolenia na budowę nie wymaga wzniesienie ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m. Cała pozostała lista kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale jest potrzebne zgłoszenie, zawarta jest w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, obiekty małej architektury w miejscach publicznych i przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 mkw.

Zgłoszenie budowy

Jakie obiekty mogą być wzniesione bez pozwolenia na budowę:

• obiekty gospodarcze związane z produkcją;

• wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o pow. zabudowy do 25 mkw.;

• przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę;

• wiaty przystankowe i peronowe;

• miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

• przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 mkw.;

• ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości poniżej 2,20 m.

Zgłoszenia wymaga jedynie budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 mkw. Przy tym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. Podobne zasady będą tyczyć się altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 mkw. w miastach i do 35 mkw. poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Na zgłoszenie można budować także indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ogrodzenie działki można wybudować bez pozwolenia.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:

- Rozbiórki z ograniczeniami
- Zgłoszenia budowy
- Wstrzymania inwestycji