Wczoraj rozpoczęły się trwające cztery dni państwowe egzaminy uprawniające do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Po raz pierwszy egzamin adwokacki i radcowski kończący aplikację ma charakter państwowy.

Wszyscy kandydaci mają do rozwiązania egzamin składający się z pięciu części. Wczoraj aplikanci zmagali się z przygotowanym dla nich testem jednokrotnego wyboru składającym się z zestawu 100 pytań. W kolejnych dniach będą mieli do rozwiązania zadania z zakresu prawa karnego – 30 czerwca, prawa cywilnego – 1 lipca, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego – 2 lipca.

W tym roku do egzaminu adwokackiego zgłosiło się łącznie 790 osób, czyli 740 aplikantów i 50 osób uprawnionych z innego tytułu. Kandydatów na radców było jeszcze więcej. Łącznie do egzaminu zgłosiło się 1333 osoby, w tym 1166 aplikantów oraz 167 pozostałych uprawnionych.

Tegoroczne egzaminy przeprowadza 40 komisji powołanych przez ministra sprawiedliwości. 14 z nich obsługuje aplikantów adwokackich, natomiast aż 26 przeprowadza egzamin radcowski. W skład każdej komisji wchodzi ośmiu egzaminatorów, w tym czterech sędziów będących przedstawicielami ministra sprawiedliwości oraz czterech członków samorządu.