Minister sprawiedliwości powołał zespół ekspertów, który przygotowuje nowelizację pakietu ustaw dotyczących reformy obrotu gospodarczego.

– Przewiduje on między innymi przyspieszenie zakładania spółki z o.o. i uproszczenie procedury rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opracowany zostanie również elektroniczny wzorzec umowy spółki z o.o. – tłumaczy Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaproponowane zmiany zostaną wprowadzone do kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o notariacie oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Prostsze procedury

Aby ułatwić dostęp do rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz katalogu dokumentów spółek, autorzy projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym proponują bezpłatne udostępnianie przez centralną informację rejestru sądowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do wszystkich sadowych rejestrów. W ten uproszczony sposób, nie wychodząc z biura, będzie można zdobyć informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dłużnikach niewypłacalnych. Tą drogą dotrzemy też do elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Natomiast z urzędu i bezpłatnie do działu pierwszego rejestru zostanie wpisany numer NIP przedsiębiorcy, który sąd rejestrowy otrzymuje z urzędu skarbowego. Wpis NIP będzie bezpłatny i nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienia o wpisie sąd nie będzie uzasadniał i doręczał stronie.