Stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd może się skończyć dla przedsiębiorcy koniecznością przyznania się do okłamywania klientów na łamach ogólnopolskiej gazety. Przekonała się o tym spółka Amercom, która dezinformowała klientów w ramach prenumeraty wydawnictwa „Kolekcja Sztuki Polskiej – Arcydzieła Kultury Narodowej”. W materiałach reklamowych zamieszczonych na drugiej stronie każdego z zeszytów i na stronie internetowej przekonywała, że kolekcja obejmuje 112 numerów. Ale od nr 53 spółka zmieniła nazwę czasopisma na „Kolekcja Sztuki Polskiej i Światowej” i rozszerzyła zakres tematyczny wydawnictwa. Kolekcja powiększyła się do 132 numerów.

W 2008 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuciła spółce naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej i pełnej informacji i stosowanie reklamy niewprowadzającej w błąd. Prezes UOKiK podkreśliła, że konsumenci, którzy bazowali na informacjach udzielonych przez spółkę, powinni mieć pewność, jak dużo czasu i środków będą musieli poświęcić na skompletowanie całości materiału. Nieudzielanie prawidłowej informacji naruszało interesy ekonomiczne konsumentów, którzy w celu skompletowania całości kolekcji zmuszeni byli do zakupu dalszych zeszytów (113–132).

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK nakazała spółce dwukrotną publikację stosownego oświadczenia w dzienniku ogólnopolskim oraz w bezpłatnym dzienniku „Metro”. Informacja miała się pojawić także na stronie głównej spółki www.amercom.com.pl i znajdować się w miejscu widocznym dla przeciętnego konsumenta.

Podstawa

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 czerwca 2010 r., sygn. akt VIACa 1323/09