W trakcie wakacji i wiosennych weekendów wiele osób korzysta z przyczep kempingowych. Różnią się one wyglądam i wyposażaniem, ale także wagą. Ten ostatni parametr powoduje, że nie każdy samochód osobowy może ciągnąć niemal wszystkie rodzaje przyczep.

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w przypadku, gdy kierowca posiada kategorię B (samochód do 3,5 tony) może na tych uprawnieniach ciągnąć taką przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita dodana do tej pojazdu nie przekroczy 3,5 tony. Nie oznacza to jednak, że jeżeli pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą np. 1600 kg, to może ciągnąć przyczepy o masie całkowitej przekraczającej 1800 kg. Otóż regulacje kodeksu drogowego określają, że ciągnięta przyczepa nie może mieć masy całkowitej wyższej niż ta sama wartość dla pojazdu.

W wielu przypadkach informację o tym, jaką przyczepę może ciągnąć dany samochód, znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym. Producent podaje odpowiednią masę, uwzględniając m.in. gabaryty pojazdu, jak i moc silnika. Zazwyczaj dopuszczalna masa całkowita przyczepy powinna być niższa od tej samej wartości dla pojazdu.

Może się jednak zdarzyć tak, że ktoś posiada duży i mocny samochód. Musi wówczas pamiętać, że dopuszczalna masa całego zespołu nie może być większa niż 3,5 tony. Chyba że dany kierowca posiada kategorię B+E. Wówczas zestaw ten może ważyć więcej, o ile wskazania w dowodzie rejestracyjnym nie zostaną przekroczone.

Kodeks drogowy określa jednak, że z cięższą przyczepą podłączoną do samochodu osobowego można także podróżować, gdy ma się kategorię B i C+E (samochody ciężarowe z przyczepą) lub D+E (autobusy z przyczepą). Taki kierowca w przypadku jazdy samochodem osobowym spełnia wymagania określone dla kategorii B+E.