Ostatnio prezes UOKiK wydała cztery decyzje dotyczące pobierania przez banki dodatkowych opłat za wpłatę bilonem na konto, podczas gdy takiej dodatkowej prowizji konsument nie musiał uiszczać, wpłacając banknoty. Prowizja wynosiła od 3 do 20 zł lub minimum 0,5 proc. wpłacanej kwoty.

Lukas Bankowi, który mimo prowadzonego postępowania przez UOKiK nadal pobierał takie dodatkowe opłaty, została wymierzona kara finansowa w wysokości 210 tys. zł. Natomiast na skutek prowadzonego postępowania Bank Ochrony Środowiska, Getin Bank oraz Bank Zachodni zaprzestali stosowania tych zakwestionowanych działań. Natomiast dalej toczy się postępowanie przeciwko ING Bankowi Śląskiemu.

W opinii Urzędu monety są takim samym środkiem płatniczym na terenie kraju jak banknoty i pobieranie dodatkowych prowizji za wpłaty w bilonie narusza ekonomiczny interes konsumenta. W trakcie prowadzonej kontroli banków UOKiK stwierdził, że Bank Ochrony Środowiska oraz Fortis Bank pobierały dodatkowe opłaty za wpłatę gotówki w stanie nieuporządkowanym, czyli bez posegregowania banknotów i monet według poszczególnych nominałów.