Dopuszczenie używania opon z umieszczonymi w nich kolcami na trasach rajdowych sprawi, że w Polsce wróci rywalizacja na zaśnieżone i oblodzone trasy. Rozwiązanie takie przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który powstał w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo. Zmiana prawa sprawi, że kierowcy na zaśnieżonych trasach będą się poruszać znacznie bezpieczniej, gdyż specjalne kolce w oponach zwiększają przyczepność pojazdu. W opony z kolcami będą mogły zostać wyposażone wyłącznie samochody biorące udział w rywalizacji rajdowej. Cywilne samochody nie będą mogły korzystać z takich elementów poprawiających przyczepność do podłoża.

Za zgodą zarządcy drogi

– Jestem przekonany, że zmiana ta ułatwi powrót do starej dobrej tradycji rajdów zimowych w Polsce. Potrzebę takich zmian zgłosił m.in. Polski Związek Motorowy – mówi Henryk Siedlaczek, poseł Platformy Obywatelskiej. Dodaje, że określony w prawie o ruchu drogowym zakaz korzystania z opon z trwale umieszczonymi w nich elementami przeciwślizgowymi wynikał ze słabej jakości dróg w Polsce. Zaznacza, że drogi obecnie są już lepiej budowane, choć oczywiście problem dziur na drogach wciąż istnieje.

Żeby zorganizować rywalizację na zaśnieżonych trasach, organizator będzie musiał uzyskać zgodę zarządcy drogi na przejazd pojazdów używających opon z umieszczonymi w nich kolcami. Jeżeli zarządcy dróg wydadzą stosowne zgody, to kierowcy, którzy startują w zimowych rajdach, skorzystają z opon z kolcami nie tylko na odcinkach specjalnych, gdzie bezpośrednio przebiega rywalizacja, ale i na trasach dojazdowych do poszczególnych etapów zawodów.

W innych państwach można

Opony z kolcami są dopuszczone w innych państwach nie tylko na trasach rajdowych: w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, na Litwie, w Niemczech, Szwecji, a nawet we Włoszech używanie takich opon jest dozwolone przez kierowców w okresie zimowym.