2 marca upływa 9-letnia kadencja wiceprezesa TK Janusza Niemcewicza. Na jego miejsce kandydują: zgłoszony przez kluby PO i PSL mec. Barczyk i prof. Pawłowicz - zgłoszona przez klub PiS. Sejmowa komisja w czwartek wieczorem oceniła, że obie kandydatury spełniają kryteria formalne i zarekomendowała je Sejmowi.

Do dyskusji nad kandydaturami mogło nie dojść, bo szef komisji Ryszard Kalisz zgłosił wniosek o przełożenie debaty na marzec, tak by umożliwić organizacjom pozarządowym zebranie informacji o kandydatach. Przywołał list Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiej Sekcji Międzynarodowej Sekcji Prawników oraz Instytutu Prawa i Społeczeństwa.

Koalicja tych organizacji zaznaczyła, że procedura wyboru sędziego TK "odbiega od standardów, jakie powinien prezentować wybór na jedno z najważniejszych stanowisk publicznych dla polskiej demokracji". W piśmie wskazano na bardzo krótkie terminy zgłaszania kandydatów i szybkie wyznaczenie posiedzenia komisji oraz głosowania w Sejmie. "Narzucony kalendarz działa nie tylko na niekorzyść opinii publicznej" - podkreślili autorzy listu.

Członkowie komisji zgodzili się, że termin wyznaczony przez Prezydium Sejmu jest pospieszny, ale oddalili wniosek o odłożenie debaty. Obiecali, że będą zmierzać do zmiany procedury wyboru sędziów TK do końca roku - gdy Sejm znowu będzie wybierał sędziów - po upływie kadencji trzech kolejnych członków Trybunału.

Prawie trzygodzinna dyskusja zakończyła się głosowaniem, w którym Barczyk i Pawłowicz uzyskali po 13 głosów poparcia. Posłowie Kalisz i Marian Filar wstrzymali się od głosu.

Adwokat Kazimierz Barczyk urodził się w 1950 r. w Wolbromiu (Małopolska). W 1972 r. skończył prawo na UJ, po egzaminie sędziowskim orzekał w sądach w Olkuszu, Sosnowcu i Krakowie. W latach 80. organizował struktury NSZZ "Solidarność" w krakowskich sądach. Po wprowadzeniu stanu wojennego został usunięty z sądu, zakazano mu też wykonywania zawodu adwokata. Od 1980 r. kierował Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności", które przygotowywało projekt ustaw dla związku, a po 1989 r. - dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Był przewodniczącym (w latach 1990-93) i radnym (do 1998 r.) Rady Miasta Krakowa. W 1991 r. założył, i od tego czasu przewodniczy, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolskich. W 1993 r. zakładał, a od 1996 r. kierował Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

W latach 90. należał m.in. do Porozumienia Centrum, potem krótko do Ruchu dla Rzeczypospolitej, do Ruchu Społecznego AWS, a od 2005 r. związał się z PO, z list której został radnym, a potem wiceprzewodniczącym Sejmiku Małopolskiego. Był posłem na Sejm I (z ramienia PC) i III (AWS) kadencji. Z list PO kandydował w 2007 r. do Sejmu, ale nie uzyskał mandatu.

Od 1989 r. był kilkakrotnie wybierany do Trybunału Stanu, w latach 2006-07 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego TS. W latach 1997-99 pełnił funkcję sekretarza stanu w kancelarii premiera Jerzego Buzka, potem był doradcą Buzka ds. samorządu terytorialnego. Od 2000 r. jest przewodniczącym Rady Muzeum AK. W kwietniu 2009 mianowany przez premiera Donalda Tuska na członka Rady Służby Cywilnej. Od 2006 zasiada w Radzie Patronów Centrum Jana Pawła II - Nie lękajcie się.