Zmienią się zasady upadłości konsumenckiej. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracuje właśnie nad nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego. Projekt został przygotowany przez Komisję Przyjazne Państwo. Przewiduje on, że każdy konsument raz w życiu będzie mógł złożyć wniosek o upadłość, bez względu na powód, z jakiego stał się niewypłacalny.

– Głównym celem ustawy jest restrukturyzacja zadłużenia i umożliwienie rehabilitacji społecznej dłużnika, co może zostać osiągnięte przez realizację planu spłaty wierzycieli i dopiero w razie niewykonania tego planu postępowanie upadłościowe będzie realizowane przez likwidację majątku dłużnika – tłumaczy poseł Mirosław Sekuła.

Plan spłaty

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, jeżeli konsument stanie się niewypłacalny z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, to będzie mógł sam opracować plan spłaty wierzycieli, a następnie zrealizować go. Nie będzie przy tym tracił mieszkania. Dopiero jeżeli maksymalnie w ciągu pięciu lat dłużnik nie wykona planu, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe polegające na sprzedaży przez syndyka majątku dłużnika i podzieleniu uzyskanej kwoty między wierzycieli. Gdy w skład masy upadłości wejdzie lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, to upadłemu zostanie wydzielona kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu za okres 12 miesięcy. Natomiast nie dostanie zaliczki na poczet czynszu, co gwarantują mu obecnie obwiązujące przepisy.

Nieuczciwi dłużnicy

Bardziej korzystne procedury upadłości, zgodnie z którymi konsument nie będzie tracił swojego mieszkania, będą przewidziane wyłącznie dla konsumentów, którzy stali się niewypłacalni wskutek wyjątkowych niezależnych od siebie okoliczności. Aby z tej procedury skorzystać, nie można zaciągać zobowiązań, gdy jest się niewypłacalnym. Nie można też stracić pracy z przyczyn leżących po swojej stronie albo wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W stosunku do nieuczciwych dłużników będzie prowadzone postępowanie upadłościowe likwidacyjne. Sąd powoła syndyka, który sprzeda majątek upadłego konsumenta łącznie z mieszkaniem, a z uzyskanych funduszy spłaci wierzycieli.