Opublikowany w internecie projekt rozporządzenia do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa m.in. podczas piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r., których współorganizatorem jest Polska.

W dokumencie określono m.in. sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sposób przechowywania tych materiałów.

Projekt przewiduje, że obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku na terenie imprezy masowej - poza sektorami dla jej uczestników - podlegają miejsca "w których może dojść do zakłócenia porządku publicznego", a w szczególności: kasy biletowe, bramy i furtki, ciągi komunikacyjne, parkingi, płyta boiska.

Projekt zakłada, że do utrwalania obrazu i dźwięku mogą służyć przenośne lub stacjonarne cyfrowe urządzenia elektroniczne o rozdzielczości nie mniejszej niż 950 pikseli jak również kamery z filtrem podczerwieni.

"Przewiduje się, iż jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na zarejestrowanie uznanych przez operatora za istotne cech poszczególnych uczestników imprezy masowej, a utrwalony dźwięk powinien umożliwić zrozumienie treści haseł i okrzyków oraz pozwalać na określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Zarejestrowany w ten sposób materiał ma być przechowywany w miejscu umożliwiającym jego "niezwłoczne udostępnienie na każdorazowe żądanie" m.in. policji, BOR i straży pożarnej.

W myśl projektu kamery analogowe już zainstalowane na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, będą mogły być stosowane do 31 marca 2011 roku to jest do rozpoczęcia wiosennego sezonu rozgrywek.