Od 28 stycznia 2010 r. właściciele mogą wynajmować swoje lokale mieszkalne bez obaw, że w przyszłości będą mieli problemy z pozbyciem się zalegającego z czynszem lub zakłócającego porządek lokatora. Jeśli zdecydują się na zawarcie umowy o najem okazjonalny, będą mogli eksmitować bezpodstawnie zamieszkującego ich lokal najemcę bez wyroku sądowego i konieczności dostarczenia mu innego mieszkania. Instytucja najmu okazjonalnego jest uregulowana w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Stroną umowy najmu okazjonalnego lokalu może być właściciel będący osobą fizyczną, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Może nim być także osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie stwarza też przeszkód, aby wynajmowali lokale także członkowie posiadający prawa spółdzielcze lokatorskie. Natomiast jeżeli wynajęcie będzie miało wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, niezbędne jest pisemne powiadomienie spółdzielni.

Przedmiot umowy

Na podstawie umów o najem okazjonalny można wynajmować zarówno domy, mieszkania, jak i pojedyncze pokoje, ale tylko pod warunkiem, że nie służą one do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Jej przedmiotem nie może być więc wynajem lokali użytkowych, pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności lokali znajdujących się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli.

Umowy o najem okazjonalny mogą być zawierane wyłącznie na czas oznaczony. Nie może on być dłuższy niż 10 lat. Zarówno zawarcie umowy, jak i jej zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Może być ona dodatkowo uzależniona od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej, nieprzekraczającej sześciokrotności miesięcznego czynszu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak okazjonalnie wynająć dom.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej o:

- Zawarciu umowy
- Legalizacji najmu
- Eksmisji bez wyroku