Do rejenta nie trzeba już będzie chodzić z walizką pieniędzy ani martwić się, że kontrahent nie przeleje umówionej kwoty. Jeżeli dokonywana przed notariuszem czynność obejmuje przeniesienie prawa za zapłatą ceny, wynagrodzenia lub innych należności, na żądanie jednej ze stron kwota powinna zostać złożona na prowadzonym przez rejenta rachunku powierniczym. Takie zmiany przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o notariacie.

– Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Zanim dojdzie do przeniesienia prawa własności, notariusz będzie mógł sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na rachunek – mówi Mariusz Witczak (PO), senator sprawozdawca projektu ustawy.

Nowe obowiązki rejenta

Notariusz będzie miał obowiązek informowania klienta o prowadzonym rachunku powierniczym. Za skorzystanie z możliwości złożenia pieniędzy na rachunku powierniczym nie będzie pobierana żadna opłata. Rejent nie będzie miał obowiązku sporządzenia przez notariusza protokołu z tej czynności. Protokół będzie sporządzany tylko na żądanie jednej ze stron.

– Rejent będzie miał trzy dni na oddanie środków sprzedającemu od momentu podpisania aktu notarialnego – tłumaczy Mariusz Witczak.