Ministerstwo Gospodarki chce w istotny sposób ograniczyć reglamentację działalności gospodarczej i zrezygnować w wielu branżach z ubiegania się przez przedsiębiorców z obowiązku wpisywania się do rejestru działalności regulowanej. Teraz w 28 branżach, aby założyć firmę, trzeba wpis uzyskać. Obowiązek uzyskania koncesji istniałby w branżach związanych z ochroną zdrowia, życia, porządku publicznego i bezpieczeństwa kraju.

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który przewiduje zniesienie wielu licencji, zezwoleń i wpisów do rejestru działalności regulowanej wrócił już z konsultacji społecznych do Ministerstwa Gospodarki. Wkrótce po uzgodnieniach resortowych trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów.