Ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej ma sprzyjać umożliwienie zawieszania tylko jednej formy wykonywania działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca wykonuje ją w kilku formach, na przykład we własnym imieniu oraz jako wspólnik spółki cywilnej. Taką możliwość zaproponowało Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Nie będzie miało żadnego znaczenia, w jakich formach przedsiębiorca prowadzi działalności i czy zatrudnia pracowników na umowie o pracę.

W okresie zawieszenia będzie miał prawo osiągać przychody i prowadzić działalność w innych formach, a w zawieszonej wykonywać jedynie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, zbywać pochodzące z niej własne środki trwałe i wyposażenie, przyjmować należności i regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia. Organy inspekcji mogą skontrolować go na takich zasadach jak w czasie prowadzenia działalności.

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało też zmianę procedury związanej ze wznawianiem zawieszonej działalności. Okres zawieszenia trwać będzie do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu jej lub do dnia wskazanego we wniosku.